bannerPos

2020 byder på nye krav til indberetning

En række nye dokumentations- og indberetningskrav er på vej efter nytår. Her skal du være opmærksom, hvis du har et IE-husdyrbrug (det vil sige flere end 2.000 stipladser til slagtesvin eller 750 stipladser til søer). Foto: Camilla Bønløkke
11-12-2019 10:03

Husdyrbrugere skal være opmærksomme på nye krav til indberetning af dokumentation for produktionens miljøledelse, vedligehold og uddannelse.

Fra 2020 er der en række nye dokumentations- og indberetningskrav, du skal være opmærksom på, hvis du har et IE-husdyrbrug (det vil sige flere end 2.000 stipladser til slagtesvin, 750 stipladser til søer eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ). Der er tale om EU-lovgivning, som nu bliver implementeret i dansk ret.

Det skriver Patriotisk Selskab i en meddelelse på deres hjemmeside.

Miljøledelse er et krav for husdyrbrug med en § 16a-miljøgodkendelse efter stipladsmodellen, der trådte i kraft i 2017. Fra den 21. februar 2021 gælder kravet alle med en miljøgodkendelse, også § 12-miljøgodkendelser efter det gamle godkendelsessystem.

Aktiv miljøledelse

Som noget nyt er det fra 2020 desuden et krav, at du hvert år indberetter dokumentation for miljøledelsen til kommunen. Ifølge rådgivningsselskabet skal indberetningen ske i slutningen af året, men kræver, at du allerede fra starten af året aktivt arbejder med miljøledelsen, så du efterfølgende kan dokumentere arbejdet. Hvis du får tilsyn på din bedrift i løbet af året, er du fritaget for indberetningen det pågældende år.

Det bliver desuden et krav fra 2020, at der skal indberettes en reparations- og vedligeholdelsesplan for husdyrbruget til kommunen. Formålet er at sikre, at der på den enkelte bedrift bliver udført nødvendige reparationer, og at der kontinuerligt sker vedligeholdelse af bygninger og materielle funktioner på bedriften.

Ifølge Patriotisk Selskab kan kommunen bede om at se produktionens reparations- og vedligeholdelsesplan ved tilsyn, og de år, hvor der ikke er tilsynsbesøg, skal planen indberettes.

Herudover skal der fra 2020 være en uddannelsesplan for hver enkelt medarbejder på bedriften. Disse planer skal ligeledes kunne fremvises ved tilsyn eller indberettes én gang årligt. Her er formålet at sikre, at medarbejderne har fået instrukser om deres arbejde og ved, hvordan de skal håndtere uheld og lignende.

cab

Kærgården får ny klimavenlig emballage

Kærgården får nu ny og mere klimavenlig emballage, der kan sænke enballagens CO2-aftryk med 45 procent.

Dataoverførsel for blandede maskinparker

I dag skal landmænd indsamle store mængder data for at administrere deres bedrifter samt for at opfylde kravene om dokumentation. Med ISOXML-standarden er det muligt at overføre markdata fra maskinens skærm fra populære producenter til John Deere Operations Center. På baggrund heraf kan John Deere understøtte kunder, der arbejder med maskinparker fra forskellige leverandører.

- Smågrisemarkedet er stabilt og i balance

Nord-West noteringen forbliver i denne uge uændret på 39,00 euro. Samme melding gælder noteringen for 8-kilos grise, der ligeledes er uændret på 25,40 euro
Side 1 af 1893 (37841 artikler)Prev1234567189118921893Next