Ny gyllebeholder kan kræve ny miljøgodkendelse

Foruden krav til anlæggelse, afstandskrav og krav til beplantning er der indført skærpede krav til deposition af ammoniak til natur. Ifølge SvineRådgivningen gør dette krav det vanskeligt at anmelde en ny gyllebeholder.

Har man behov for ekstra opbevaringskapacitet til gylle, er det manges opfattelse, at en sådan kan søges rimelig problemfrit ved en anmeldelse, så længe man overholder kravene hertil.

- Ved ændring af anmeldeordningerne i 2018 blev der skrevet så væsentlige ændringer og krav ind i reglerne for anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg, at vi desværre må konstatere, at det ikke længere er ligetil at anmelde og opføre en ny beholder. Det betyder, at det kan kræve en helt ny miljøgodkendelse efter §16a/§16b, hvis der skal opføres en ny gyllebeholder – selvom du har en nyere miljøgodkendelse allerede.

Det meddeler SvineRådgivningens Team Miljø.

Skærpede krav

I det seneste nyhedsbrev SvineNyt oplyser rådgiverne, at der foruden krav til anlæggelse, afstandskrav og krav til beplantning, ved ændringen af reglerne om anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg, er indført skærpede krav til deposition af ammoniak til natur.

Her stilles der krav til at den totale kvælstofdeposition, som følge af ammoniak fra husdyrbruget (stald og lager) til kategori 3-natur, ikke må overstige 1,0 kg N pr. ha pr. år, som er samme grænse, der er anført for kategori 2-natur (større sammenhængende områder med kvælstoffølsom natur).

Vær i god tid

Ifølge SvineRådgivningen gør dette krav det vanskeligt at anmelde en ny gyllebeholder. Mange af vores husdyrbrug ligger ofte tæt på kategori 3-natur (mindre mose-, hede- og overdrevsområder), således at niveauet for total kvælstofdeposition allerede overskrider de 1,0 kg N pr. ha pr. år inden opførelse af ny beholder.

 - Går du med ønsker om at udvide ejendommens opbevaringskapacitet, så er det en god ide at være i god tid med den videre planlægning og ansøgning om tilladelse, da en ny beholder kan medføre, at ejendommen skal miljøgodkendes på ny, med de sagsbehandlingstider og høringsfrister, der hører herunder, lyder anbefalingen fra rådgiverne.

Læs også

Lovkrav til sygestier til drægtige søer er trådt i kraft
Eksperter: Tag Covid-19-vanerne med ind i stalden
Danish Crown hæver grisenoteringen med 30 øre
- Der er al grund til at tage risikoen for svinepest særdeles alvorligt
Kontrolkampagne sætter fokus på flokbehandling
Prognose: Kraftig prisstigning på smågrise