Rådgiver: Fasthold høj slutfoderstyrke

Mange producenter anvender stadig en forhøjet slutfoderstyrke, selvom noteringen er faldet. Ifølge svinerådgiver Jes Callesen giver det også fortsat god mening at fastholde en forhøjet slutfoderstyrke til slagtesvin.

- Da noteringen var på sit højeste, blev der mange steder skruet op for slutfoderstyrken til slagtesvin på vådfoder. Det gav den eftertragtede højere tilvækst for at opnå de ekstra kilo slagtekrop med høj afregningspris. Det påpeger svinerådgiver Jes Callesen fra SvineRådgivningen.

I nyhedsbrevet SvineNyt påpeger han endvidere, at vi i perioden tilmed lærte, at foderforbruget og kødprocenten ikke blev påvirket negativt i så høj grad som forventet. Mange producenter anvender derfor stadig en forhøjet slutfoderstyrke, også efter at noteringen er faldet markant igen.

- I de seneste måneder er foderprisen steget markant, og det betyder, at den optimale slagtevægt falder 1-2 kg (ved uændret udvejning). Desuden bliver også nettogevinsten ved et ekstra kilo slagtevægt, reduceret til kun 1-2 kroner pr. gris ved en notering på 10,5 kroner pr. kilo.

Tag gevinsten

- Man kan spørge sig selv, om det giver mening at fastholde den høje slutfoderstyrke i den nuværende situation med lavere notering og udsigt til højere foderpriser. Det korte svar er ja – først og fremmest fordi man ikke kan forudsige notering og foderpriser i fremtiden – så tag gevinsten, mens den er der, lyder konklusionen fra Jes Callesen.

Han påpeger endvidere, at hvis man derimod har udsatte grise på 130-140 kg i stalden, kan det være hensigtsmæssigt at skrue ned for slutfoderstyrken og på den måde tage toppen af tilvæksten.

- De ekstra tunge grise øger belægningen i stien og kan øge forekomsten af halebid og døde. Desuden kan de meget store grise koste ekstra vedligehold på staldinventar mv., lyder det fra rådgiveren.

 

 

Læs også

Lovkrav til sygestier til drægtige søer er trådt i kraft
Eksperter: Tag Covid-19-vanerne med ind i stalden
Danish Crown hæver grisenoteringen med 30 øre
- Der er al grund til at tage risikoen for svinepest særdeles alvorligt
Kontrolkampagne sætter fokus på flokbehandling
Prognose: Kraftig prisstigning på smågrise