Vand kan være en bakteriebombe

Vandsystemet kan give anledning til bøvl ved grisene, hvis ikke gode rutiner omkring vandforsyningen håndhæves. Det minder Nutrimin om i deres seneste Ugenyt.

- Vandforsyningen til dine grise, både mængde og kvalitet, bliver sædvanligvis udfordret i takt med stigende temperaturer. Alle, der beskæftiger sig med svineproduktion, har på et eller andet tidspunkt mødt udfordringen med manglende ædelyst i de varme perioder af året, lyder det fra salgskonsulent Søren Thomsen fra Nutrimin, der sætter fokus på problematikken i fodervirksomhedens seneste udgave af Ugenyt.

I nyhedsbrevet peger han blandt andet på, at årsagen til manglende ædelyst i de varme perioder ofte skyldes en ringe kvalitet af vandet eller blot underforsyning af vand.

Gode rutiner

- Det kræver gode rutiner og tid at sikre den nødvendige, rigelige mængde rent drikkevand. Har du den mindste mistanke om, at rigelige mængder rent drikkevand ikke er tilfældet hos samtlige dyr, skal denne opgave uanset tid og bøvl opprioriteres. Alt andet vil i sidste ende koste på bundlinjen, påpeger Søren Thomsen.

Forudsætningerne, for at grisene får det nødvendige »rigeligt med vand«, afhænger i høj grad af antallet af grise og antallet af ventiler i de enkelte stier.

Samtidig påpeger salgskonsulenten, at vandtrykket gerne skal ligge mellem 2 og 2,5 atmosfæres tryk.

Endelig er der stor forskel på, hvor mange dyr de enkelte ventiltyper kan betjene.

- Afstem med producenten af vandventilernes anvisninger og med de faktiske forhold i de enkelte stier, lyder anbefalingen fra Søren Thomsen, der påpeger at der på Seges’ hjemmeside www.svineproduktion.dk findes flere gode vejledninger om forsyningen af vand til grise.

Biofilm og foderforbrug

Salgskonsulenten gør i nyhedsbrevet også opmærksom på, at Nutrimin har et sortiment af forskellige syrer til brug i drikkevandet. Fælles for alle er, at de tilsættes drikkevandet med medicinblanderen, og at de, efter endt rengøring af vandrør, sikrer, at grisenes drikkevand holdes frisk, og derfor sikrer, at vand- og foderoptagelsen fastholdes i de varme måneder.

- Som tommelfingerregel får vi som minimum altid den tilsatte syre betalt i form af en syrerelateret forbedret fodereffektivitet, påpeger Søren Thomsen.

 
Dyregruppe Vandbehov liter pr. dag
Pattegrise 1-2
Smågrise 1-5
Ungsvin, 15-45 kg 4-8
Slagtesvin, 45-100 6-10
Drægtige søer 12-20
Diegivende søer 25-35
Orner 8-10

Kilde: Nutrimin Ugenyt

Rengøringsvejledning

Eliminering af truende bakteriebomber i vandsystemet kræver rutinemæssig rengøring. Nutrimin bringer følgende vejledning i deres nyhedsbrev Ugenyt. Her opfordres til at starte hos de mindste grise, da de typisk har det dårligste immunforsvar:

● Afbryd vandtilførslen til det enkelte staldafsnit

● Afmonter den sidste ventil på vandstrengen, og spul alle vandstrenge igennem for løstsiddende slam

● Gå samtlige drikkeventiler igennem. Er der si i ventilerne tages denne af. Det afmonterede lægges i en spand med sæbe og vaskes grundigt med børste (brug eventuelt to sæt, hvis tiden er knap mellem holdene. Vær opmærksom på, at der ofte sidder slam i gevindet på anboringsbøjler. Husk derfor at rengøre før montering af de rene ventiler

● Monter drikkeventilerne igen og tilsæt rengøringsmiddel (base) gennem medicinblander til vandet. Følg anvisninger om dosering og virketid på produktet

● Skyl rørene med rent vand

● Hvis der efterfølgende bruges et desinfektionsmiddel (syre) så brug medicinblander til dosering, og følg producentens anvisninger

● Skyl igen vandrørene med rent vand helt ud i ventiler, så grisene ikke kommer i kontakt med rester af rengøringsmidler

● Husk daglig kontrol og rengøring af drikketrug og kar, og ikke mindst også ventilerede kombinerede foder/vandautomater

Kilde: Nutrimin Ugenyt uge 18

Læs også