Venlig reminder om vaccine-opbevaring

FVST minder også om, at de som vaccinerer, skal kunne fremvise lovpligtig dokumentation for at have bestået medicinhåndteringskursus. Foto: Colourbox.

Fødevarestyrelsen har sendt en venlig reminder ud til alle, hvori de gerne vil præcisere, at vacciner skal opbevares og anvendes på det besætningsnummer, som de er udskrevet til. Fuldstændig som al antibiotika og smertestillende osv.

- I øvrigt minder FVST om, at gødningsimmunisering er forbudt, lyder det fra svinedyrlægerne hos LVK.

I dyrlægernes seneste nyhedsbrev oplyser de desuden om, at der ved vaccination af grise til eksport skal vaccineres rettidigt i forhold til eksporttidspunktet.

De påpeger endvidere, at FVST også minder om, at de som vaccinerer, skal kunne fremvise lovpligtig dokumentation for at have bestået medicinhåndteringskursus.

Læs også