Coccidiose er en udbredt problematik i farestalden

I 2020 blev hele 45 procent af indsendelserne vedrørende pattegrisediarré fundet positive for coccidier. Ifølge medicinalfirmaet Ceva er det resultatet af en opgørelse fra Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup.

Coccidiose er forårsaget af parasitten Cystoisospora Suis (C. Suis) og den medfører utrivelighed, uens grise i kuldet og eventuel gullig, cremet diarré i farestalden.

Der er tale om sygdom, der påbegyndes med skader på tyndtarmen få dage efter faring, selvom symptomerne først ses tidligst ved 7-11 dage gamle pattegrise. Coccidiose påvirker pattegrisens tilvækst, trivsel og derved medfører lavere fravænningsvægt.

Ifølge Ceva er der tale om en meget udbredt årsag til diarré. En opgørelse fra Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup viser, at hele 45 procent af indsendelserne vedrørende pattegrisediarré i 2020 blev fundet positive for coccidier.

I en meddelelse forklarer medicinalfirmaet nærmere, hvad det er der sker fra spædgrisen i nærmiljøet indtager oocyster, som udvikler sig i tyndtarmen og herefter udskilles med afføringen. Nogle grise får subklinisk coccidiose, hvor grisen udskiller oocyster uden diarré, men stadig har en lavere daglig tilvækst.

Tjek rutinerne

God hygiejne, faste rutiner og behandling med toltrazuril kan forebygge coccidiose, og Ceva påpeger, at uanset om man bruger produkter til oral behandling eller injektion i halsmusklen, er det vigtigt at gennemgå rutinerne for fodfejl.

Ved oral behandling kan grisene fra tid til anden spytte noget af dosen ud, og dosen skal derudover være indstillet efter grisens vægt på behandlingstidspunktet.

Ved ugennemsigtige flasker kan det dog være svært at vurdere, om der er bundfald i flasken. Grundig oprystning er afgørende for, at det aktive stof Toltrazuril er jævnt fordelt. Derudover kan smitte overføres mellem grisene, når de deler den orale sprøjte på tværs af kuld og staldafsnit. Ved intramuskulær behandling skal man skrifte kanyle mellem hvert kuld.

Tjek kanylestørrelsen

Ceva oplyser, at der ved intramuskulær behandling kan opleves »tilbageflow« ved brug af for tyk kanylestørrelse. Udover at tjekke kanylestørrelsen, kan det nogle gange være en hjælp ikke at trykke huden for hårdt ned ved injektion, da man herved undgår at gå for dybt med kanylen. Går man for dybt, så kommer der blod retur ud af indstikstedet. Dette gælder også, hvis man benytter en for lang kanyle. Ceva anbefaler kanylestørrelsen 0,9 mm x 11 mm.

God hygiejne er med til at holde smittepresset i besætningen nede, men kun få desinfektionsmidler er effektive mod coccidier. Medicinalfirmaet påpeger, at der her er tale om en hårdfør parasit, som kan overleve i nærmiljøet i flere måneder, så farestien skal være helt tør, når nye søer indsættes.

Test for coccidiose

Når der testes for coccidiose, anbefaler Ceva, at dyrlæger udvælger op til 10 kuld med symptomer på coccidiose og tager friske afføringsprøver fra mindst fem grise i hvert kuld. Prøverne fra et kuld samles i ét bæger, der mærkes med pattegrisenes alder og opbevares på køl under forsendelse.

Ifølge Ceva er der kun en svag sammenhæng mellem diarré og udskillelse af oocyster, så fæcesprøverne må gerne have forskellig konsistens, men fortrinsvis gullig, cremet.

Det anbefales desuden, at man undgår at tage prøver i pattegrisenes første leveuge, men i stedet udtager prøver ved dag 9-11, og ligeledes ved dag 17-21 for at øge påvisningsraten.

Læs også