Årlig indberetning er en del af miljøledelsen

Senest den 31.12.2021 skal IE-husdyrbrug have indsendt oplysninger for 2020 til kommunen. Rådgiver minder om, hvilke oplysninger der skal indsendes.

IE-husdyrbrug med miljøledelse skal senest 31.12.2021 indsende oplysninger for 2020 til kommunen. Det minder rådgiver Annette Pihl Pedersen fra SvineRådgivningen om i nyhedsbrevet Svinenyt fra november.

Ifølge rådgiveren er det logbog for miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller, samt dokumentation for overholdelse af fodringskrav, der skal indsendes.

- Mange har først indført miljøledelse i 2021, men reglerne om årlig indberetning trådte i kraft den 1.1.2020, og der skal således indberettes for kalenderåret 2020 inden udløb af 2021, medmindre kommunen har været på tilsyn i 2021 og selv indhentet oplysningerne, forklarer Annette Pihl Pedersen i nyhedsbrevet.

Tilsvarende oplysninger for 2021 skal indsendes i 2022, og ifølge rådgiveren kan det her være en god idé at være på forkant særligt i forhold til at udfylde logbog for gennemførte kontroller.

Fodringskrav

Annette Pihl Pedersen oplyser endvidere, at der for IE-husdyrbrug er en særregel, der omhandler krav til fodring.

- Det er et krav, at IE-husdyrbrug skal reducere den samlede mængde kvælstof og fosfor, der udskilles fra dyrene til gyllen. Det kan ske ved at:

● Anvende fasefodring (to blandinger i sohold (en die- og en drægtighedsblanding) henholdsvis to blandinger til slagtesvin).

● Reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance.

● Tilsætte et eller flere fodertilsætningsstoffer, for eksempel fytase til reduktion af fosfor, eller benzoesyre til reduktion af kvælstof (til slagtesvin).

Ifølge rådgiveren kan dokumentation i forhold til dette fodringskrav ske ved at indsende blanderecepter/foderindlægssedler på blandinger anvendt i det pågældende år.

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også