Byder velkommen igen: Danish Crown åbner venteliste

En stærk drift på slagterierne betyder, at Danish Crown efter omkring et halvt års stop for optagelse af nye andelsejere nu er klar til at byde de første nye andelsejere velkommen

Danish Crown kan nu se enden på en lang periode med flere tilmeldte grise, end koncernens kapacitet kunne håndtere.

Derfor åbnes der for optag af nye andelsejere fra den venteliste, der har været gældende siden starten af november sidste år. De nye andelsejere optages i den rækkefølge, som de står opført på ventelisten.

- Det er dejligt, at vi er nået hertil. Det er vi kun, fordi medarbejderne hele vejen rundt har hængt i. Nu begynder medarbejderne i ejerservice at kontakte dem, der står på ventelisten. Vi kan se, at vi snart har plads til de første, og vi forventer herefter at optage nye andelsejere løbende, siger bestyrelsesformand Erik Bredholt.

Det var et stigende pres på slagtekapaciteten, der i starten af november fik Danish Crown til at indføre en midlertidig venteliste for optagelse af nye griseandelsejere. Tilførslerne af grise steg kraftigt efter udbruddet af afrikansk svinepest i tyske svinebesætninger, og samtidig påvirkede omfattende forholdsregler mod COVID-19 slagtekapaciteten i negativ retning.

Indenfor tre måneder

Når producenterne på ventelisten nu får tilbud om at blive optaget som andelsejer i Danish Crown, så skal de kunne starte levering af grise indenfor tre måneder.

- Vi vil gerne tage ansvar, og vi håber forholdsvis hurtigt at kunne tage et pænt antal nye andelsejere ind, men det skal ske i et tempo, så det ikke går ud over vores evne til at servicere de nuværende andelsejere. Vi er bevidste om, at ikke alle nye leverandører kan begynde at levere med tre måneders varsel, men det er vores opgave at sikre den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten på slagterierne, så derfor er det nødvendigt at optage nye andelsejere efter denne model. Hvis man som producent ikke kan sige ja tak i første omgang, så fastholder man sin plads på ventelisten og vil få chancen igen, så snart det igen bliver muligt at optage nye andelsejere, siger Erik Bredholt.

Danish Crown vil i de kommende dage begynde at kontakte producenterne på ventelisten, og det vil ske i den rækkefølge de står opført.

Hvis man er interesseret i at blive optaget på ventelisten, så skal Danish Crown modtage en skriftlig henvendelse på dckart@danishcrown.com, og man er også velkommen til at kontakte Ejerservice på 8919 1920. Det samme gælder, hvis man ikke længere ønsker at stå på ventelisten.

Læs også