Brug af udeareal kan nu ske i markens første omlægningsår

Økologiske grise og fjerkræ kan nu komme på udearealer allerede i markens 1. omlægningsår. Det skyldes en ændring i EU-forordningen.

Tidligere har der i EU-reglerne været et krav om, at udearealer til grise og fjerkræ skulle være under omlægning i mindst 12 måneder (eventuelt nedsat til 6 måneder) inden brug. Pr. 1. januar i år er denne regel faldet væk, og derfor kan både grise og fjerkræ sættes på marken umiddelbart efter omlægning.

Det oplyser Innovationscenter for Økologisk Landbrug i et notat.

Loft på andel af omlægningsfoderet

Det er dog en forudsætning, at dyrene ikke æder mere førsteårsgræs end 20 procent af deres årlige foderration i kg tørstof, og at det dokumenteres med foderplaner og opgørelser for de dyregrupper, der bruger markerne.

En anden ændring er, at førsteårsfoder og indkøbt omlægningsfoder tilsammen kun må udgøre 25 procent af den årlige foderration. Det har hidtil været muligt at fodre med 20 procent eget førsteårsfoder samt 25 (tidligere 30) procent indkøbt omlægningsfoder, men her er altså sket en skærpelse af lovgivningen.

Ændringen betyder, at hvis man som producent for eksempel også indkøber omlægningsfoder fra andet omlægningsår, så må den samlede andel af indkøbt omlægningsfoder og foder fra økologens egne førsteårs omlægningsmarker højst udgøre 25 procent af den årlige foderration.

Ifølge Innovationscenter for Økologisk Landbrug skal foderplaner og beregningen af indholdet af førsteårs-, og indkøbt omlægningsfoder fremgå tydeligt ved økologikontrol.

Vær opmærksomme på søerne

Det oplyses endvidere, at søerne kræver ekstra opmærksomhed, da de kan optage store mængder græs fra marken.

En gennemsnitsso vil årligt optage omtrent 8 kg frisk græs, hvilket svarer til cirka 13,6 procent af den årlige foderration.

Opmærksomhedspunkterne, når man har dyr på 1. års omlægningsmarker (0-12 måneder fra påbegyndt omlægning) er derfor:

  • Andelen af 2. års omlægningsfoder i indkøbte foderblandinger
  • Andelen af omlægningsfoder i hjemmeblandinger
  • Slæt fra omlægningsmarker, der anvendes som grovfoder for eksempel i vinterperioden

Læs mere om den nye forordning i notatet, der kan findes på hjemmesiden for Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Læs også