Polten er grundstammen i dit sohold

- Det er enormt vigtigt at få vendt mindsettet til, at polten faktisk er den fremtid, du har valgt at investere i, lyder det fra svinekonsulent.

- Hvorfor skal vi egentlig tale så meget om polte?

Ifølge Anni Kildevæld Hansen, svinekonsulent i Velas, er det korte svar, at der helt generelt er et behov.

- Som konsulent oplever jeg, at der er stor forskel på, hvor meget opmærksomhed og tid der bruges på polte. Og dette gælder uanset, om poltene indkøbes eller er egenproducerede.

Anni Kildevæld Hansen understreger, at det er enormt vigtigt at få vendt mindsettet omkring, at polten faktisk er den fremtid, du har valgt at investere i. Hun er grundstammen i dit sohold, og hun skal holde, indtil du vælger, hvornår hun som so skal på slagteriet. Derfor er det vigtigt at give dine polte stor opmærksomhed.

Sæt selektion og kontrol på din dagsorden

Det er hårdt at være so i de løsgående systemer, og vi er nødt til at se i øjnene, at disse systemer kræver nogle stærke dyr.

- Grundfundamentet for stærke dyr er gode og stærke polte. På staldgangen oplever jeg desværre, at kvaliteten af den enkelte polt ikke altid lever op til forventningen om, hvad et stærkt dyr er.

Ifølge Anni Kildevæld Hansen er det hjemmeavlerens eget ansvar at få selekteret poltene korrekt undervejs i opvæksten.

- Det er en god ide at systematisere selektion af dine polte, så det sikres, at det bliver gjort, og at der er den fornødne tid til det. Husk, at den første selektion allerede sker i farestalden.

Konsulenten opfordrer til, at du, som indkøber af polte, laver en kontrol af poltene, når du modtager dem.

- Og husk, hvis de leverede polte ikke lever op til dine forventninger, skal du reagere på det. Inviter gerne din rådgiver med til at gennemgå dine polte, for det er med til at holde dine øjne skarpe på, hvordan dine polte skal se ud.

Hvem er chefen

Anni Kildevæld Hansen gør det klart, at det kræver fokus. Både at få et stabilt polteflow og at få gode, stærke polte frem til løbning.

- Og også her gælder det uanset, om du har egenproducerede polte eller indkøber dem.

- Derfor bør der udpeges en person i besætningen, som har ansvaret for dine polte, en poltechef, lyder det fra konsulenten.

Hun påpeger, at poltechefen skal have ansvaret for at sikre poltene en god opvækst, og at det rette antal polte, med et godt eksteriør, kommer frem til løbning.

Tjekpunkter til poltechefen:

  • Opstaldning: Overhold som minimum de anbefalede krav til polte
  • Vaccinationsplan
  • Selektionsplan: Hvornår skal poltene selekteres og hvordan
  • Sikrer det rigtige antal polte til løbning
  • Foderkurver
  • Spækscanning
  • Brunstobservation og løbealder

Kilde: Anni Kildevæld Hansen, Velas

Læs også