Overdækning af dyr til Daka bliver et krav

Foruden lovens minimumskrav om afskærmning og Dakas krav til friske råvarer suppleres kravene til indretning af afhentningspladsen fra årsskiftet med et branchekrav om overdækning.

Afhentningspladsen for døde grise er ofte placeret tæt på offentlig vej, så det er nemt og hurtigt for chaufføren at komme til grisene med lastbilen.

Med en afhentningsplads tæt på en offentlig vej, kan der imidlertid også let opstå situationer, hvor pladsen bliver omverdenens første møde med griseproduktionen. Derfor anbefales det, ifølge Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, at pladsen indrettes diskret og med afskærmning af de døde dyr samt, at den løbende vedligeholdes.

Fra den 1. januar 2023 bliver det et branchekrav, at pladsen også er overdækket.

Landbrug og Fødevarer Sektor for Gris har i samarbejde med Daka SecAnim udarbejdet en vejledning til, hvordan du kan indrette din afhentningsplads, så den opfylder gældende lovgivning samt branchekrav og krav fra Daka.

Foruden vejledning til indretning af afhentningspladsen er svineproduktion.dk også opdateret med ny viden om netop afhentningspladsen og krav til den.

Ændrede krav til Daka afhentningspladsen

Placering

  • Pladsen skal placeres i passende afstand fra offentlig vej
  • Tilkørsel/afhentning for DAKA-bilen skal være hensigtsmæssig – altså let og uhindret

Pladsen skal være afskærmet og på drænet underlag

  • Pladsen etableres med spalter på sandunderlag
  • Døde dyr skal være afskærmet, så ådselædende dyr, fugle etc. holdes væk
  • Offentligheden må ikke se/have direkte adgang til døde dyr
  • Kravene opfyldes ved brug af kadaverkapper

Pladsens størrelsen skal afspejle besætningsstørrelsen

  • Alle døde dyr skal ligge på pladsen – ikke ved siden af
  • Alle døde dyr skal være under overdækningen – så der skal være et passende antal kadaverkapper

Kilde: Velas, nyhedsbrevet Trynekontakten

Læs også