Farvel til LG5 - et nyt avlsmål er i byen

2022 har budt på et nyt DanBred-avlsmål inden for pattegriseoverlevelse, som vil slå igennem allerede nu fra starten af 2023. Ifølge avlsselskabet er det dermed også et farvel til egenskaben LG5.

Siden starten af 2000 har svaret på øget pattegriseoverlevelse været avlsmålet LG5, der står for levende grise på dag fem. Det var faktisk allerede i 90’erne, at forskerne i afdelingen Avl & Genetik i Landbrug & Fødevarer startede projektet »Super So«, hvor målet var at finde en egenskab, der ville give flere fravænnede grise. 

- LG5 er bygget på det data, vi har haft på dødelighed, fødselsvægt og lignende, der er gældende for, om en pattegris klarer det til dag fem efter fødsel. Super So-projektet viste, hvor mange grise der var levende på dag fem. Det var den bedste indikator for, hvor mange grise der var ved fravænning, siger Martin Mølgaard Pedersen, afdelingsleder i Avl & Genetik, i en meddelelse fra DanBred. 

Før LG5 var det FGK

Inden LG5 blev en del af avlsmålet, var der fokus på at avle for FGK, der er forkortelsen for fødte grise pr. kuld. Dengang var overlevelsen ikke en del af avlsmålet, og derfor var data ikke fyldestgørende for, hvor mange grise der endte med at blive fravænnet.

Det var ikke optimalt, så dér kom LG5 ind i billedet. Det er en egenskab, der er sammensat af overlevelse og kuldstørrelse, og derfor har man i årenes løb set voksende kuld af vitale pattegrise. Det har samtidig resulteret i, at produktionsbesætninger har haft behov for færre søer til at opnå det samme antal fravænnede pattegrise.

Endnu mere vitale grise fra 2023

I sommeren 2022 blev LG5 opdelt i tre: Pattegrisens eget genetiske potentiale for at overleve, soens genetiske potentiale for at få sine pattegrise til at overleve samt kuldstørrelse – som er soens genetiske anlæg for reproduktion, målt som antal fødte pattegrise.

- Med LG5 var det biologien, der bestemte, om avlsfremgangen skulle komme fra kuldstørrelse eller fra øget overlevelse. Ved at splitte LG5 op i tre, så har vi nogle håndtag at dreje på og kan bedre styre, om der skal være fremgang for kuldstørrelse eller overlevelse, forklarer Martin Mølgaard Pedersen.

Forventningen for det nye avlsmål er, at overlevelsen hos pattegrise født ved DanBred-genetik vil stige ét procentpoint årligt. Og i skrivende stund viser det sig, at overlevelsen allerede vil slå igennem fra faringerne her først på året 2023.

- Den fremgang, vi forventer fra vores Duroc-orner i løbet af ét år, er allerede implementeret. Det betyder, at de orner, der står på KS-stationerne nu, er en procent bedre på overlevelse end de orner, der stod der før sommerferien, lyder det fra Martin Mølgaard Pedersen

Det betyder, at de løbninger, produktionsbesætningerne foretager sig netop nu, vil se en fuld gennemslagskraft fra DanBred Duroc på overlevelse. Og da halvdelen af fremgangen på en procent kommer fra DanBred Duroc, så vil man hurtigt se gevinsten hos produktionsbesætningerne.

Læs også