Løsgående søer: Tænk på din egen sikkerhed

Erfaringer viser, at søernes mælkeydelse er højere, og at den generelle sundhed og trivsel er bedre i farestierne til løse søer. Men man bør være opmærksom på sin egen sikkerhed.

Man bør være opmærksom på soens adfærd, når hun går løs. Det kan være farligt at undervurdere en løs so med et stærkt moderinstinkt. Disse situationer opstår typisk ved håndteringen af pattegrise, hvor skrig og uro i værste tilfælde kan få soen til at fare op, bide eller angribe. Arkivfoto: Tenna Bang

Af Cathrine Fogh, svinerådgiver, SvineRådgivningen

Med frist i januar 2023 har det siden oktober sidste år været muligt at søge om tilskud til etablering af farestier til løsgående søer. Ifølge Landbrugsstyrelsen, der administrerer ordningen og træffer afgørelser om tildeling af tilskud, ønsker man med dette at fremme dyrevelfærd i farestalde.

Det er dog almindelig kendt, at da man i sin tid startede med løse søer i farestalden, så man en højere pattegrisedødelighed i disse stier. Efterhånden som erfaringer er indsamlet, mere viden er kommet til, og tilpasninger er foretaget, ligger resultaterne næsten på samme niveau som den traditionelle kassesti, når beskyttelsesbøjlen vel at mærke stadig bruges i de første døgn omkring faringen. De generelle erfaringer er, at både so og pattegrise derefter håndterer friheden godt fra dag tre til fire, uden at det påvirker dødeligheden mærkbart.

I systemerne med farestier til løsgående søer kan hulen lettere placeres ud mod gangen. Derved er det nemt at tilse pattegrisene og sætte ind med behandling hvis nødvendigt. Andre fordele er, at der er bedre kontakt til søerne, der har nemmere ved at orientere sig i stalden og følge med i personalets arbejde. Søerne har også mere frihed til at bevæge sig rundt og udføre deres naturlige redebygningsadfærd. Det er derfor manges erfaringer, at søernes mælkeydelse er højere, og at den generelle sundhed og trivsel er bedre i farestierne til løse søer.

Vær opmærksom på soens adfærd

Personalet i stalden skal til gengæld i højere grad lære at være opmærksomme på soens adfærd, når hun går løs, i forhold til deres egen sikkerhed. Det kan være farligt at undervurdere en løs so med et stærkt moderinstinkt. Disse situationer opstår typisk ved håndteringen af pattegrise, hvor skrig og uro i værste tilfælde kan få soen til at fare op, bide eller angribe.

For at sikre den bedste omgang med de løse søer i farestalden, skal der være fokus på rolig håndtering og omgang med dyrene allerede, når de er polte. At søerne er trygge ved personalet, gør en stor forskel og bidrager til, at personalet i farestalden får så gode arbejdsbetingelser som muligt. Daglig tildeling af halm i stierne og snak med dyrene, gør dem vant til personalet på en god måde. Vær særlig opmærksomme på, at arbejdet foregår roligt, uden stress og jag, når polte og søer skal behandles eller vaccineres.

Løsgående søer i fremtiden

Løsgående søer i farestalden er endnu ikke et krav, der er omfattet af lovgivningen, men branchens egen Visionsplan 2050 anbefaler løse søer i farestalden allerede fra januar i år. Hos Seges Innovation har man da også i flere år udelukkende koncentreret sig om arbejdet med at udvikle farestien til løse søer ud fra følgende fokuspunkter; Dyrevelfærd og pattegriseoverlevelse, et bæredygtigt og klimavenligt staldmiljø samt en attraktiv arbejdsplads for unge i erhvervet.

Da de større farestier til løsgående søer gør kødet dyrere at producere, er det afgørende, at stierne og arbejdet i stalden er optimeret og ikke mindst, at forbrugerne efterspørger den bedre dyrevelfærd.

Læs også