Færre grise sætter dagsordenen

Efter en stille juleperiode, hvor markedet naturligt går ned i tempo, er aktiviteten tilbage på markedet for smågrise. Interessen for at lukke aftaler på længere sigt er støt stigende, og derfor er der fortsat en fin aktivitet i SPF-Danmarks salgsafdeling.

- Det er den faldende mængde af grise, som sætter dagsordenen i markedet. Folk ved godt, at råvaregrundlaget er nedadgående, og derfor er interessen for at lave længerevarende aftaler fortsat stor, siger Lars Bruun Andresen, der er salgschef i SPF-Danmark.

- Man vil gerne finde stabile leverandører til længerevarende samarbejde, og derfor arbejder vi på at lave de rigtige aftaler, som skaber værdi for kunderne, tilføjer han.

Mærker stigende efterspørgsel

Antallet af griseringsaftaler har været støt stigende siden begyndelsen af vintermånederne, og det er en tendens, der umiddelbart ser ud til at fortsætte.

- Vi har en klar fornemmelse af en øget efterspørgsel, selvom der fortsat er aktører, som træder lidt vande for at se udviklingen i markedet, siger Lars Bruun Andresen.

Den samme udvikling gør sig gældende på markederne uden for Danmark, hvor udbuddet skrumper endnu mere end på det danske marked. Antallet af tyske søer er i 2022 faldet med 12 procent, og det sætter sig i aktiviteten.

- Hvor Tyskland i det meste af 2022 var relativt stille, så begyndte der mod slutningen af året at tegne sig et billede af øget aktivitet. Det er fortsat tilfældet, fordi de er relativt hårdt ramt af egen nedgang i smågrise, så vores forventning er, at markederne uden for Danmark vil øge aktiviteten i de kommende måneder. Her er der også interesse for at lukke aftaler, fordi mængden af frie dyr bliver mindre, siger Lars Bruun Andresen.

Læs også