Næsten uændret brasiliansk grisekødseksport

Eksportmængden fra Brasilien af ferskt/frosset grisekød for 2022 er samlet set på niveau med 2021, skriver Landbrug & Fødevarer i »Markedsnyt for grisekød.« 

Den uændrede eksport i 2022 kommer efter mange års fremgang i eksporten.

Der har i 2022 været en nedgang i den brasilianske eksport til Kina og Hong Kong på henholdsvis godt 14 procent og 26 procent.

Men nedgangen er dog stort set modsvaret af øget eksport til andre asiatiske markeder som Filippinerne, Singapore, Japan, Thailand m.fl. Ligeledes til Georgien og Rusland har der i 2022 været en øget brasiliansk eksport af grisekød.

Den største fremgang målt i mængder står Filipinerne for med en stigning på godt 42.000 tons i 2022 i forhold til 2021.

Læs også