Dyrevelfærdsrapport: Flere kontrolbesøg uden sanktioner i 2021

Fødevarestyrelsen har offentliggjort den årlige rapport for Dyrevelfærd i Danmark, som viser resultater fra velfærdskontrollen i 2021. Tallene viser en stigning i besøg uden sanktioner, men samtidig en stigning i politianmeldelser.

I 2021 gik 69 procent af besøgene igennem uden sanktioner, i 2020 var tallet 67 procent og i 2019 var tallet 64. I 2021 blev der givet 17 politianmeldelser, hvilket er en stigning i forhold til 2020, hvor tallet var 11.

Det oplyser Landbrug & Fødevarer Gris i en meddelelse, hvor Christian Fink Hansen, sektordirektør for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, glæder sig over, at der er flere producenter, der går gennem kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen uden sanktioner, men påpeger samtidig, at datagrundlaget er meget lille i 2021, hvilket giver noget usikkerhed om konklusionerne.

- Siden 2019 ser vi en stigning i Fødevarestyrelsens kontrolbesøg, der gennemføres uden sanktioner. Det er altid positivt. I 2021 gennemførte Fødevarestyrelsen dog blot 271 kontrolbesøg, og det betyder, at de konklusioner, som vi kan drage på baggrund af tallene, er noget usikre. Det ændrer ikke på, at de 17 politianmeldelser er en løftet pegefinger til branchen, som vi skal tage alvorligt, udtaler Christian Fink Hansen.

Stor fokus og nye tiltag

Gennem Danish har en samlet branche de seneste år haft stor fokus på blandt andet håndtering af syge og tilskadekomne grise med henblik på en korrekt regelefterlevelse. Sundhedshjulet fra Seges Innovation er også introduceret, der hjælper med at træffe svære beslutninger om syge og tilskadekomne dyr.

I 2021 gennemførte Danish omkring 2.800 kontroller. Heraf blev 42 procent godkendt og 36 procent fik afvigelse for manglende håndtering af syge og tilskadekomne dyr.

For Danish Produktstandard er tallene fra 2022 allerede klar, og i 2022 var tallene for afvigelser for manglende håndtering af syge og tilskadekomne dyr forbedret markant.

60 procent blev godkendt ved det ordinære besøg, og kun 23 procent fik afvigelse for manglende håndtering af syge og tilskadekomne dyr.

Ifølge Christian Fink Hansen viser det, at styrket fokus, information og gode værktøjer har en effekt.

- Gennem Danish Produktstandard har vi et stort datagrundlag, som giver solide informationer. Vi var ikke tilfredse med antallet af afvigelser for manglende håndtering af syge og tilskadekomne dyr i 2021, men vi er omvendt meget tilfredse med, at vi har reduceret antallet af anmærkninger i 2022 med hele 13 procentpoint. Det viser mig, at information, fokus og gode værktøjer virker på staldgangen, og derfor skal vi fortsætte arbejdet med at styrke viden og information og fokusere på at nedbringe antallet af alvorlige overtrædelser. Som branche må og skal vores ambition være, at antallet af overtrædelser, der fører til politianmeldelser, skal ligge så tæt på nul som muligt, slutter Christian Fink Hansen, sektordirektør Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

Læs også