Spar på den dyre strøm i slagtesvinestalden

- Du kan godt hæve staldtemperaturen med 2,8 grader i din slagtesvinestald sidst i vækstperioden – det vil sige fra grisene vejer cirka 70 kg.

Sådan lyder det fra svinerådgiver Niels Hegelund i nyhedsbrevet Trynekontakten fra Velas, hvor han henviser til en afprøvning, som Seges har lavet. En afprøvning som skulle undersøge, om en øget staldtemperatur kan nedsætte grisenes foderoptagelse sidst i vækstperioden og dermed sænke foderforbruget.

- Og ja – der var en meget lille forbedring på foderforbruget, men samtidig også et lille fald i kødprocenten, så den samlede produktionsværdi var uændret. Men – i denne beregning er der ikke indregnet værdien af et lavere el-forbrug som følge af den nedsatte ventilation, påpeger Niels Hegelund, der forklarer nærmere:

- Så en øget staldtemperatur på plus 2,8 grader forringer ikke økonomien på grisen, men vil mindske ventilationsbehovet og dermed også udgiften til el. Og med de nuværende 3-4 kr. pr. kWh, så er der faktisk en del at spare. Kan der bare spares 1 kwh pr. slagtesvin, så bliver det 20-40.000 kr. på 10.000 slagtesvin.

Niels Hegelund minder samtidig om, at det er vigtigt at huske på, at luftfugtigheden skal holdes nede omkring 68-70 procent relativ luftfugtighed. Ellers bliver staldklimaet for fugtigt med risiko for råd i stalden og svineri i stierne.

Læs også