En jutesæk kan erstatte halm til redebygning

En undersøgelse har vist, at en jutesæk kan være et godt alternativ til halm på gulvet op til faring. Velas-rådgiver har nogle gode råd til anvendelsen af det alternative rode- og beskæftigelsesmateriale.

- Søer, der nærmer sig faring, har en helt naturlig trang til at bygge rede, og her er halm jo et skønt materiale for soen at rode i. Halm i store mængder er dog knap så skønt for gyllesystemet.

Sådan lyder det fra svinerådgiver Anni Kildevæld Lundsgaard Hansen fra Velas, der i nyhedsbrevet Trynekontakten kommer med en god nyhed til de, der har problemer med et gyllesystem, der ikke kan rumme de store mængder halm, eller til dem, der synes, at nedenstående kunne være en god ide at afprøve.

Adfærd ved redebygning undersøgt

Anni Kildevæld Lundsgaard Hansen kan nemlig fortælle, at Seges-innovation for nylig har undersøgt søernes redebygningsadfærd op til faring.

I undersøgelsen fik søerne tildelt halm eller en jutesæk (den gamle kartoffelsæk) i 3-4 dage før faring. Søernes redebygningsadfærd blev blandt andet målt på, hvor mange gange søerne rejste sig og lagde sig igen, i timerne op til faring.

Ifølge Anni Kildevæld Lundsgaard Hansen fandt de i undersøgelsen ud af, at 0-18 timer før faring, rejste og lagde de løsgående søer, som fik halm, sig færre gange end de søer, der stod i en boks og enten fik halm på gulvet eller i en halmhæk. De løsgående søer faldt altså hurtigere til ro, end søerne i bokse. Forskellen er statistisk sikker.

Et godt alternativ

Det interessante, som undersøgelsen også fandt var, at de søer der stod i boks og fik tildelt en jutesæk, faktisk rejste og lagde sig færre gange, end de søer der stod i bokse og fik tildelt halm på gulvet.

- Så den gode nyhed er, at de gamle kartoffelsække kan være et godt alternativ til halm på gulvet op til faring, lyder det fra Anni Kildevæld Lundsgaard Hansen.

Svinerådgiveren oplyser endvidere, at hvis jutesækken rører gulvet i farestien, opfylder den kravet til rode- og beskæftigelses materiale.

- Husk at binde jutesækken fast til inventaret, så den ikke havner bag soen, påpeger Anni Kildevæld Lundsgaard Hansen afslutningsvist omkring tippet til farestalden.

Læs også