Avl: Overlevelsen stiger hos pattegrisene

Allerede nu kan de danske svineproducenter, der benytter DanBred-genetik, se frem til endnu højere overlevelse hos pattegrisene.

I øjeblikket slår den nyeste egenskab i DanBreds avlsmål, pattegriseoverlevelse, igennem fra DanBred Duroc. Og det kan landmændene mærke, når de køber DanBred.

Sådan lyder det fra DanBred i en meddelelse, hvor avlsselskabet samtidig påpeger, at den nye egenskab betyder, at der i januar 2023 ventes 0,8 procentpoint flere overlevende pattegrise i danske produktionsbesætninger, end der var for bare ét år siden. Og forventningen er, at der i maj vil være 1,1 procentpoint flere pattegrise, der overlever.

- Vi har set effekten af det nye avlsmål rigtig hurtigt for særligt Duroc i avlsbesætningerne. Og fordi der kun er få måneders forsinkelse mellem avl og produktion i Duroc, forventer vi, at forbedringen i pattegriseoverlevelse allerede nu kan ses i produktionen. Og endnu mere, når vi rammer maj måned, fortæller Tage Ostersen, afdelingsleder i Avl & Genetik, Landbrug & Fødevarer.

Allerede i hus med forventet fremgang

Subindekset for pattegriseoverlevelse i DanBred Duroc er allerede nu forbedret med to procentpoint, og dét er grisens egen genetiske fremgang. Det vil sige, at de DanBred Duroc-orner, der står i avlsbesætningerne og på KS’er lige nu, er to procentpoint bedre på pattegriseoverlevelse, end de orner der stod der i foråret 2022.

Duroc-ornerne bidrager blot med halvdelen af generne, der skal til for at producere en DanBred slagtegris, men fremgangen på pattegriseoverlevelse er også slået tydeligt igennem på hundyrracerne, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire – omend fremgangen på hundyrsiden bevæger sig langsommere.

- Det er ret vildt, at vi kan se denne fremgang allerede. Vi havde kun forventet at se halvdelen af dette inden for det første år, fortæller Tage Ostersen.

Markant effekt

Duroc har i mange år haft stor effekt på de egenskaber, der blev en del af DanBreds avlsmål. Det så vi blandt andet, da kuldstørrelse blev en del af avlsmålet for DanBred Duroc i oktober 2015. Her havde ændringen i Duroc en markant effekt i produktionsbesætninger allerede få måneder senere.

- Når vi ændrer avlsmålet i Duroc, så har det en kontant effekt umiddelbart efter i produktionen. Vi forventer, at det også er tilfældet for vores nye egenskab »pattegriseoverlevelse«, siger Tage Ostersen og tilføjer:

- Vi forventer, at pattegriseoverlevelsen vil stige med ét procentpoint årligt over de næste år. Så hvis man i en besætning i 2022 havde en totalpattegrisedødelighed på 22 procent, forventer vi, at det tal vil falde til 21 procent i 2023.

Pattegriseoverlevelse blev en del af DanBred avlsmålet i sommeren 2022 for at gøre pattegrisene endnu mere robuste. Dét vil, ifølge avlsselskabet, bidrage til en større økonomisk gevinst for landmanden, da der kommer flere overlevende pattegrise frem til fravænning.

Læs også