Forbedret sooverlevelse i Dansk Hybrid Polte

Sodødeligheden har i de senere år været et stigende problem i branchen, både i Danmark og globalt. Avlsselskab melder imidlertid om en milepæl i deres målrettede indsats mod bæredygtig svineavl.

Seges Innovation skriver følgende 23. juni 2023 i Notat 2315: »I 2022 var procent døde og aflivede søer 14,5 procent, hvilket svarer til en stigning på 0,5 procentpoint sammenlignet med samme beregningsmetode for tallene fra 2021. Denne stigning ses også i opgørelsen for sodødeligheden på baggrund af tal fra Daka og Danmarks Statistik, der viser, at sodødeligheden i 2022 var 16,5 procent, hvilket svarer til en stigning på 0,4 procentpoint.«

Ifølge Danish Pig Genetics kan denne relativt høje dødelighed skyldes en række faktorer, da sodødelighed er en kompleks afspejling - både af det miljø dyrene befinder sig i, management i stalden samt dyrenes genetiske baggrund.

- Dyrene kan have udfordringer med sygdomme og forhold som påvirker soens bevægelsesevne og reproduktive sundhed. Disse faktorer har ført til øgede omkostninger og udfordringer for svineproducenterne, hvilket har gjort det mere presserende end nogensinde at finde holdbare løsninger, lyder det i en meddelelse fra avlsselskabet.

Udfordringen med sodødelighed

De primære årsager til sodødeligheden er ofte relateret til bevægelsesproblemer og reproduktive udfordringer. For eksempel kan dårlig benstyrke og ledproblemer føre til, at soen har svært ved at rejse sig, hvilket kan resultere i yderligere komplikationer. Reproduktive problemer som infektioner og komplikationer under faring er også almindelige årsager. Ifølge Danish Pig Genetics har disse udfordringer ført til en stigende bekymring i branchen, da de påvirker både økonomien og dyrevelfærden negativt.

Sundhed og styrke i fokus

Hos Danish Pig Genetics har de valgt at tage udfordringen op ved at fokusere på sundhed, moderegenskaber og styrke i udvælgelsen af avlsdyr gennem de seneste fem år.

- Vores avlsprogram har inkluderet en række parametre, der via konsekvent selektion sikrer, at de polte, vi avler, er mere robuste modstandsdygtige og har gode fysiske egenskaber, der gør, at vi har en sodødelighed på 6,8 procent i en undersøgelse på mere end 100.000 produktionssøer spredt over hele verden.

Top-performer på slagteriet

Avlsselskabet gør endvidere opmærksom på, at den øgede fokus på sundhed og styrke ikke har haft nogen negativ indvirkning på slagtegrisenes kødkvalitet og effektivitet.

- Vores Dansk Hybrid polte fortsætter med at levere høj kvalitet, hvilket sikrer, at Danish Pig Genetics ikke bliver overhalet af vores konkurrenter, lyder det i meddelelsen.

Forbedringen i sooverlevelse er dermed en vigtig milepæl for Danish Pig Genetics og, ifølge avlsselskabet, også for hele industrien, idet forbedringen viser, at det er muligt at tackle de udfordringer med sodødelighed, som branchen står over for, gennem innovativt og målrettet avlsarbejde.

- Vi er stolte af de resultater, vi har opnået, og ser frem til at fortsætte vores arbejde for en mere bæredygtig og produktiv genetik, lyder det afslutningsvist fra Danish Pig Genetics.

Læs også