Opbakning fra bestyrelsen: Asger Krogsgaard fortsætter som formand for Danish Crown

Vestjyske Asger Krogsgaard er nu officielt formand for Danish Crown AmbA, mens Thomas Kjær fra Nordjylland bliver næstformand.

I slutningen af november blev Asger Krogsgaard valgt som formand for Danish Crown, da Erik Bredholt valgte at trække sig, og kort før jul fik han så bestyrelsens opbakning til at fortsætte på posten, skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

- Jeg er beæret over opbakningen og går ind til den med stor ildhu. Det er en stor og spændende opgave, hvor det vigtigste uden tvivl er at få genoprettet vores selskabs konkurrencekraft, så der er slagtegrise nok i Danmark til at fylde vores slagterier. Nu skal vi se fremad, og vi skal have samlet os i bestyrelsen om de opgaver, der ligger foran os, siger Asger Krogsgaard, der desuden er formand for Danske Slagterier.

42-årige Thomas Kjær er nyvalgt på posten som næstformand. Han har siddet i Danish Crowns bestyrelse siden 2019 og været en del af A/S-bestyrelsen de seneste to år.

- Det vigtigste for mig det næste års tid bliver at få arbejdet i vedtægtsudvalget til at køre effektivt og godt. Som formand for udvalget kommer jeg til at bruge en del tid på at få vedtægter tilpasset til at drive et stort og moderne andelsselskab. Vi skal have taget de nødvendige beslutninger for at få andelsejerne tættere på selskabet, uanset om man er leverandør af 1.000 eller 100.000 grise om året, og samtidig skal vi gøre det attraktivt at værre med til at påvirke selskabets udvikling ved sidde med i repræsentantskabet, siger Thomas Kjær.

Asger Krogsgaard bliver som formand for Danish Crown AmbA også formand for Danish Crown A/S.

Thomas Kjær er som næstformand i AmbA-bestyrelsen født medlem af A/S-bestyrelsen sammen med formanden for Danish Crown Beefs Kreaturforum, Karsten Willumsen. Derudover blev Søren Bonde, Knud Jørgen Lei og Daniel O. Pedersen valgt til Danish Crowns A/S-bestyrelse.

Tidslinje over den seneste tids uro i Danish Crown

10. oktober

Et stormøde afholdes på Bygholm Landbrugsskole, hvor 300 af landets største svineproducenter dukker op for at drøfte fremtiden i Danish Crown ovenpå en lang periode med dårlig konkurenceevne på svinenoteringen. Peter Kjær Knudsen og Mads Rauff Hansen, to af Danmarks største svineproducenter, er blandt de ledende initiativtagere. Under mødet er der især kritik af bestyrelsens arbejde og formand Erik Bredholt.

- Altså, vi har en formand og en næstformand, der har udtjent deres værnepligt. Der skal ny ledelse til, lød det fra Jørgen og Michael Hansen.
Initiativgruppen anslår, at der mangler mellem 2,5-3 milliarder kroner årligt i forhold til den tyske notering, og at der skal vedtages markante vedtægtsændringer.

Initiativtagerne lagde op til, at andelshaverne stemmer aktivt om bestyrelsen via leverede kg til Danish Crown i A/S-bestyrelsen.

13. oktober

Danish Crowns formand Erik Bredholt udtaler sig til Effektivt Landbrug om stormødet, som han mener var en positiv oplevelse.

- For mig er der ingen tvivl om, at vi for eksempel har en opgave med, hvordan man som andelshaver kommer tættere på sit selskab. Ligesom spørgsmålet om, hvorvidt vi leder godt nok, er noget, vi tager på os, sagde Erik Bredholt til avisen.

8. november

Bestyrelsesformand Erik Bredholt stiller to forslag inden arbejdsgruppen er færdig med sine konklusioner. For det første vil han sammenlægge de to bestyrelser i Danish Crown, og for det andet vil han åbne op for, at eksterne investorer skal kunne investere i koncernens datterselskaber.

Erik Bredholts forslag er, at den samlede bestyrelse fremover skal bestå af seks landmænd, fire eksterne og medarbejderrepræsentanter, og at man ved at sammenlægge bestyrelserne tager et led ud af organisationen og giver andelshaverne mere direkte indflydelse.

Peter Kjær Knudsen er særdeles kritisk overfor Erik Bredholts udmelding.

- Jeg mener, at formanden prøver at skubbe os af banen med det forslag. Jeg mener, det er en dårligere konstruktion, han foreslår, fordi det vil samle hele magten i én bestyrelse, sagde Peter Kjær Knudsen, ligesom han mente, at det vil være dårlig forretningssans og timing at åbne op for eksterne investorer.

10. november

Erik Bredholt har ikke længere bestyrelsens opbakning, og han afløses på posten af Asger Krogsgaard.

Formelt valgte han selv at trække sig, fordi han som tingene stod ikke så nogen anden løsning.

- På mødet var det tydeligt, at den udbredte holdning i bestyrelsen var, at Danish Crown fremover er bedst tjent med en anden formand end mig, sagde Erik Bredholt.

22. november

Danish Crown offentliggør sit årsregnskab, som adm. direktør Jais Valeur udtrykker, at han ikke er tilfreds med. Året var »en giftig cocktail«, men han udtaler, at man trods alt evnede at betale en pris for andelsejernes leverancer af slagtedyr, der har sikret dem en rimelig indtjening.

29. november

En intern undersøgelse blandt andelshaverne præsenteres for Danish Crowns repræsentantskab i forbindelse med nedsættelsen af et vedtægtsudvalg.

Undersøgelsen viste blandt andet, at der fortsat var stor opbakning til andelsmodellen, at andelsejerne vil involveres mere, og at der er opbakning til valgsystemet, som dog kan moderniseres med mere direkte valg. Halvdelen ønsker en gentænkning af kredsenes og repræsentantskabets størrelse. Derudover er der en generel åbenhed for ekstern kapital i datterselskaberne, og samtidig er der åbenhed for yderligere investering fra ejerkredsen.

Arbejdet med en tidssvarende ejerstruktur forventes at pågå i første halvdel af 2024.

Udvalget skal bestå af seks svineandelsejere, to kreaturandelsejere samt næstformanden for AmbA-bestyrelsen, der bliver udvalgets formand, formanden for AmbA-bestyrelsen og et menigt medlem af AmbA-bestyrelsen.

4-8. december

Danish Crown afholder repræsentantskabsvalg på kredsmøderne rundt om i landet. Her får gruppen af kritiske andelshavere valgt tre nye medlemmer ind, Mads Rauff-Bjerre (kreds 3), Erik Sørensen (kreds 5) og Joachim Clausen (kreds 6). Det er foruden de kritikere, som Martin Lund Madsen og Kim Kjær Knudsen, der i forvejen sad i repræsentskabet og blev genvalgt.


Læs også