Udbudspukkel af slagtesvin er afviklet

Det europæiske slagtesvinemarked er i balance, og det kan ses på noteringerne.

Noteringerne i Europa bevæger sig sidelæns, konstaterer Danske Svineproducenter i et nyhedsbrev.

- Udbudspuklen på slagtesvinemarkedet er afviklet på tværs af grænserne, og slagteklare grise kan hurtigt afsættes til slagterierne. Der rapporteres, at den gennemsnitlige slagtevægt falder i de forskellige EU-lande. Desuden forventer markedsinteressenterne et yderligere fald i udbuddet i Europa. Situationen på kødmarkedet er også forbedret, og grisekødshandlen er ved at stabilisere sig, lyder det fra Danske Svineproducenter.

Producentforeningen konstaterer med Interessengemeinschaft der Schweinehalter Norddeutschlands (ISN) som kilde, at handlen med slagteklare grise er steget markant.

- På auktionen på ISN’s grisebørs i fredags var der stor interesse for at købe slagtesvinepartier til priser, der lå væsentligt højere end den nuværende notering, skriver Danske Svineproducenter.

Spansk notering topper

Den danske notering ligger klart i bunden af den europæiske prissammenligning med en korrigeret notering på 12,96 kroner pr. kg ab gård, mens den spanske notering topper med 15,97 kroner pr. kg (korrigeret).

- Slagteklare grise er godt efterspurgt på det spanske marked, og den gennemsnitlige slagtevægt fortsætter med at falde. I Catalonien står gårde og slagterier over for en særlig tørkeplan for at reducere vandforbruget, skriver producentforeningen.

I Frankrig er der fortsat problemer i logistikken for dyr- og kødtransport i forbindelse med bøndernes protester. Samtidig udvikler noteringen (14,63 kroner pr. kg) sig uden ændringer.

Ifølge Danske Svineproducenters nyhedsbrev er tendensen på det tyske marked, at slagtesvin hurtigt kan afsættes, og der forventes en stabil eller stigende markedsudvikling. Også her er noteringen uændret 14,50 kroner pr. kg (korrigeret).

Læs også