Nye tal: Markant færre slagtesvin i Danmark i 2023

Svinebestanden er pr. 1. januar 2024 faldet på grund af et større dyk i antallet af slagtesvin. Der er kommet flere søer, viser tal fra Danmarks Statistik.

Den samlede svinebestand i Danmark falder, og det skyldes ifølge nye tal fra Danmarks Statistik et fald i antallet af slagtesvin på 6,1 procent i forhold til for et år siden. Også gruppen »fravænnede svin« er med -1,2 procent faldet lidt.

De færre slagtesvin resulterede i et fald i den samlede svinebestand på 173.000 stk., eller 1,5 procent, til 11 millioner svin den 1. januar 2024.

Årsagen er en historisk stor eksport af smågrise primært til Tyskland og Polen, som i 2023 for første gang resulterede i, at kurverne krydsede hinanden, så der blev eksporteret flere smågrise, end der blev slagtet slagtesvin i Danmark.

Derimod er antallet af søer steget, viser tallene fra Danmarks Statistik. Der var 924.000 søer pr. 1. januar, og det er en stigning på 1 procent i forhold til 1. januar 2023.

Polte i stor stigning

Der var 189.000 diegivende søer, som i gennemsnit havde 12,6 pattegrise, det vil sige 2,4 millioner pattegrise i alt. Antallet af andre drægtige søer steg med 1,1 procent til 530.000 stk., mens antallet af sopolte fik den største stigning med 3,0 procent til 209.000 stk.

- Når avlsbestanden nu så småt begynder at stige, skyldes det de høje smågrisepriser og den medfølgende stærkt forbedrede økonomi i smågriseproduktionen siden årsskiftet 2022/23, skriver Landbrug & Fødevarer i en meddelelse.

De seneste tal for økonomien for bedrifter med svineproduktion viser, at de i snit havde et driftsresultat på 2,8 millioner kroner i 2022, skriver Danmarks Statistik, der tilføjer, at priserne på svinene har været bedre i 2023 end 2022.

Selvom den samlede bestand af svin er lavere nu end for et år siden, er den steget med 1,6 procent siden seneste tælling fra den 1. oktober 2023.

Læs også