Svinenoter: Brug vægten og finjustér leveringsstrategien hos slagtesvinene

Med øget dækningsbidrag burde der nu være endnu bedre motivation for at få fintunet leveringsstrategien i slagtesvinestalden. Det påpeger dyrlægerne hos Danvet i en meddelelse på deres hjemmeside.

- Mange af jer har været dygtige til at få presset slagtevægten op, men når man nærlæser slagteriafregningerne, kan vi jo ofte finde en »hale« af grise, som burde have været leveret senere, lyder det hos Danvet.

Der kan selvfølgelig være sundheds- eller logistikmæssige årsager til at grisene leveres for små. Hvis der køres hurtig rotation på for eksempel 12 uger eller der bliver for højt sygdomspres hvis der sammenblandes grise, ja så kan det selvfølgelig være fornuftigt at levere halen af grise med de øvrige.

Ifølge Danvet, er optimal leveringsstrategi ikke en opgave, der kan tages for let på og derfor lyder budskabet fra dyrlægerne klart:

- Se at få støvet vægten af og kom i gang med at få vejet slagtesvin inden levering.

Om alle grise skal vejes eller man nøjes med at veje 2-3 grise i hver sti er selvfølgelig et temperamentsspørgsmål. Hvis 2-3 grise vejes i hver sti kan disse grise bruges som »målegrise« og bruges til at vurdere, hvilke af de resterende grise i stien, der er klar til levering.

- Ved hver gris vi leverer for let, går vi glip af indtjening, påpeger dyrlægerne.

Sikkerheden skal dokumenteres ved brug af blodplasma

Animalsk protein er rigtig godt til de allermindste smågrise. Mælk er én proteinkilde, men blodplasma kan også anvendes. Ifølge svinekonsulent Bjarke Lassesen, LMO, så virker begge dele erfaringsmæssigt rigtig godt til nyfravænnede grise på 3,5-4,5 kilo.

Brugen af blodplasma har ligget underdrejet siden 2001, hvor PED-skandalen i USA viste, at mangelfuld varmebehandling var skyld i massedødelighed ved patte- og smågrise. Som konsekvens af PED-skandalen blev det besluttet, at blodplasma kan bruges, når blot der er 100 procent sporbarhed og styr på varmebehandlingen.

I den seneste udgave af nyhedsbrevet »Trynekontakten« opfordrer Bjarke Lassesen derfor til, at man husker at få sikkerhed for at både producenten af blodplasma og din leverandør af blodplasma overholder reglerne, hvis der anvendes fravænnings-/smågrisefoder med blodplasma.

- Først når du har denne dokumentation kan du sikre dig, at anden forurening, så som afrikansk svinepest, holdes ude, påpeger konsulenten.

Husk dokumentationen ved salg af grise med tilbageholdelsestid

I forbindelse med salg af grise med tilbageholdelsestid, skal leverandøren levere information til aftager om, at dyrene er omfattet af tilbageholdelsestid. Der skal også informeres om, hvornår tilbageholdelsestiden udløber. Kravet gælder kun flytning af dyr mellem besætninger med forskellige ejere. Det meddeler Vet-Team i nyhedsbrevet Vet-Team Nyt.

Kravet er, at leverandøren skal kunne dokumentere at have leveret information om tilbageholdelsestiden, og denne information skal opbevares i mindst fem år. Aftageren skal ligeledes opbevare den modtagne information i fem år efter modtagelse af dyrene.

 

Læs også