bannerPos

Danish Pig Genetics introducerer 100 procent genomisk selektion

Danish Pig Genetics introducerer nu 100 procent genomisk selektion med en forventet avlsfremgang på hele 30 procent.

Henning K. Andersen

08-07-2019 12:29
Med en ambition om hurtigere genetisk udvikling har Danish Pig Genetics iværksat et nyt tiltag med forøgelse til 100 procent genomisk selektion af de afprøvede renracede avlsdyr, hvilket vil give 30 procent hurtigere avlsfremgang.

De mere præcise DNA-informationer sammenholdt med højere antal genotypede avlsdyr resulterer i et bedre avlsmæssigt be-slutningsgrundlag, højere sikkerhed samt mulighed for identifikation af nye avlsdyregen-skaber. 

I jagten på fortsat vækst har det danske avlsselskab Danish Pig Genetics gennem det seneste år iværksat og investeret i en lang række værdiskabende tiltag på det genetiske område, der skal forøge den produktionsmæssige værdi for svineproducenterne verden over. 

Det seneste tiltag er introduktionen af 100 procent genomisk selektion af alle de afprøvede avlsdyr i populationen. Målet er at skabe en mere effektiv og hurtigere genetisk avlsfremgang ved hjælp af omfattende og præcise DNA-informationer på avlsdyrene, hvormed man i det genetiske avlsprogram øger sikkerheden for valget af de mest fordelagtige avlsdyrskandidater til næste generation. Alt sammen noget, som vil give større produktionsværdi for svineprodu-center igennem avlsdyr med øget avlsfremgang.

- Det kræver både nytænkning og viljen til at investere i udvikling, hvis man vil skabe morgen-dagens avlsdyr i verdensklasse. Som en international genetisk serviceudbyder gør vi vores bedste for at sikre vores kunder genetik i verdensklasse. Nøglen til avlsfremgang ligger i gene-tikken og det genetiske avlsarbejde, og vi arbejder målrettet i tæt samarbejde med vores gene-tiske samarbejdspartner, Roslin Technologies, om at skabe det absolut bedste genetiske fun-dament for den udvikling, siger Lars Dall, administrerende direktør i Danish Pig Genetics.  

Genetisk arbejde ved brug af DNA-informationer 
Som forbedring af de tidligere teknikker anvender Danish Pig Genetics væv fra grisens øre og ikke hår, når der udtrækkes DNA informationer. Væv fra øret giver DNA informationer af en højere kvalitet og en større mængde DNA, hvilket giver mulighed for at udtrække flere informa-tioner samt opbevare det i en biobank til senere forskningsforsøg. 

Ved hjælp af en DNA SNP-chip, som er særligt udviklet til svineavl, bliver Danish Pig Genetics i stand til at udtrække op mod 60.000 informationer fra hvert enkelt dyrs DNA. Disse informati-oner bliver af genetikerne sammenholdt med den enorme mængde data fra individafprøvninger, der foregår i avlsbesætninger, hvormed man blandt andet ser på relationerne mellem de enkelte dyr. De genomiske informationer indgår herefter i den ugentlige index-beregning og sikrer der-med en forbedret avlsfremgang inden for; foderforbrug, daglig tilvækst, moderegenskaber, holdbarhed, styrke og kødprocent.  

- Vi anvender en større grad af genomisk selektion for at øge vores produkters konkurrencedyg-tighed og skabe større værdi for vores kunder i form af genetik i verdensklasse. Genomisk selektion gør det desuden muligt at optimere udvalgte genetiske træk. Ved at optimere træk, som har stor økonomisk værdi, er det muligt at differentiere vores produkter fra resten af mar-kedet i endnu højere grad end tidligere. På den måde skaber genomisk selektion merværdi for vores kunder, siger Mahmoud Shirali, senior genetiker hos Danish Pig Genetics.
 

Læserbrev: Klima er noget helt andet

Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

L&F: Udfordringen bliver kun større

Erhvervspolitisk chef for L&F, Morten Holm Østergaard, mener, at vi skal forberede os på at kæmpe endnu hårdere for arbejdskraften fremover, men at samfundet og regeringen også har et stort ansvar i kampen.

Centrovice-underviser: Landmænd har selv et ansvar

Landmænd kan sagtens gøre mere selv for at få den udenlandske arbejdskraft til at blive, mener ophavskvinde til danskkursus.

Danskkursus motiverer udenlandsk arbejdskraft til at blive i landet

Udenlandsk arbejdskraft er ofte svaret på landbrugets mangel på hænder, men kampen om dem vokser. Derfor tøvede driftsleder Lars Mortensen ikke, da to rumænere på kvæggården i Grindsted spurgte, om de måtte komme på danskkursus. Nu er deres motivation for at blive steget.

Forsøgsstald skal sikre ny viden

Vestjyllands Andel har blandt andet ambitioner om at levere fremtidens svinefoder. Dét svinefoder bliver minutiøst testet og analyseret i en forsøgsstald i Lemvig-området.

Enkornssåning betaler sig kun i teorien

Nu er det teknisk muligt at enkorns-så i praksis. VKST har gennemført en forsøgsserie for at be- eller afkræfte, om der kan opnås økonomiske fordele. Og konklusionen er klar: Der er ingen sparet udsæd, ej heller hævet udbytte.

Berørte landmænd stævner nu staten

Onsdag vil der dumpe en stævning ind ad døren hos Miljø- og Fødevareministeriet. Den nystiftede forening, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, mener nemlig, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse overfor landmænd. Ifølge advokat i sagen, Hans Sønderby, bliver det hele endnu mere absurd, da han mener, at landmændenes sprøjtemidler reelt set ikke udgør et problem i dag.

Økolog: Vi kan desværre ikke bare droppe den konventionelle gylle fra i morgen

Bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening Mads Helms mener, at økologerne er fint på vej til uafhængighed fra at bruge gødning fra konventionel husdyrproduktion. Men det vil tage væsentligt længere tid end forhåbningerne i 2008, hvor man troede det kunne ske i 2022.

God kvalitet i vinterbyggen

Vinterbyggen er af god kvalitet hos svineproducent Svend Gammelgård, der i sidste uge fik høstet sine 61 hektar med afgrøden nær gården ved Haderslev.
Side 1 af 1584 (31677 artikler)Prev1234567158215831584Next