bannerPos

Danish Pig Genetics introducerer 100 procent genomisk selektion

Danish Pig Genetics introducerer nu 100 procent genomisk selektion med en forventet avlsfremgang på hele 30 procent.

Henning K. Andersen

Journalist
08-07-2019 12:29
Med en ambition om hurtigere genetisk udvikling har Danish Pig Genetics iværksat et nyt tiltag med forøgelse til 100 procent genomisk selektion af de afprøvede renracede avlsdyr, hvilket vil give 30 procent hurtigere avlsfremgang.

De mere præcise DNA-informationer sammenholdt med højere antal genotypede avlsdyr resulterer i et bedre avlsmæssigt be-slutningsgrundlag, højere sikkerhed samt mulighed for identifikation af nye avlsdyregen-skaber. 

I jagten på fortsat vækst har det danske avlsselskab Danish Pig Genetics gennem det seneste år iværksat og investeret i en lang række værdiskabende tiltag på det genetiske område, der skal forøge den produktionsmæssige værdi for svineproducenterne verden over. 

Det seneste tiltag er introduktionen af 100 procent genomisk selektion af alle de afprøvede avlsdyr i populationen. Målet er at skabe en mere effektiv og hurtigere genetisk avlsfremgang ved hjælp af omfattende og præcise DNA-informationer på avlsdyrene, hvormed man i det genetiske avlsprogram øger sikkerheden for valget af de mest fordelagtige avlsdyrskandidater til næste generation. Alt sammen noget, som vil give større produktionsværdi for svineprodu-center igennem avlsdyr med øget avlsfremgang.

- Det kræver både nytænkning og viljen til at investere i udvikling, hvis man vil skabe morgen-dagens avlsdyr i verdensklasse. Som en international genetisk serviceudbyder gør vi vores bedste for at sikre vores kunder genetik i verdensklasse. Nøglen til avlsfremgang ligger i gene-tikken og det genetiske avlsarbejde, og vi arbejder målrettet i tæt samarbejde med vores gene-tiske samarbejdspartner, Roslin Technologies, om at skabe det absolut bedste genetiske fun-dament for den udvikling, siger Lars Dall, administrerende direktør i Danish Pig Genetics.  

Genetisk arbejde ved brug af DNA-informationer 
Som forbedring af de tidligere teknikker anvender Danish Pig Genetics væv fra grisens øre og ikke hår, når der udtrækkes DNA informationer. Væv fra øret giver DNA informationer af en højere kvalitet og en større mængde DNA, hvilket giver mulighed for at udtrække flere informa-tioner samt opbevare det i en biobank til senere forskningsforsøg. 

Ved hjælp af en DNA SNP-chip, som er særligt udviklet til svineavl, bliver Danish Pig Genetics i stand til at udtrække op mod 60.000 informationer fra hvert enkelt dyrs DNA. Disse informati-oner bliver af genetikerne sammenholdt med den enorme mængde data fra individafprøvninger, der foregår i avlsbesætninger, hvormed man blandt andet ser på relationerne mellem de enkelte dyr. De genomiske informationer indgår herefter i den ugentlige index-beregning og sikrer der-med en forbedret avlsfremgang inden for; foderforbrug, daglig tilvækst, moderegenskaber, holdbarhed, styrke og kødprocent.  

- Vi anvender en større grad af genomisk selektion for at øge vores produkters konkurrencedyg-tighed og skabe større værdi for vores kunder i form af genetik i verdensklasse. Genomisk selektion gør det desuden muligt at optimere udvalgte genetiske træk. Ved at optimere træk, som har stor økonomisk værdi, er det muligt at differentiere vores produkter fra resten af mar-kedet i endnu højere grad end tidligere. På den måde skaber genomisk selektion merværdi for vores kunder, siger Mahmoud Shirali, senior genetiker hos Danish Pig Genetics.
 

Tiden er afgørende når man snakker om digital dermatitis

Selvom det føles som om, at en digital dermatitis kommer af sig selv, ja så forsvinder den ikke af sig selv. Den kræver altid behandling, og jo hurtigere man sætter i gang, desto større er succesraten, lød det onsdag da udenlandske eksperter gjorde en gruppe nordjyske landmænd og klovbeskærere klogere på klovlidelsen. Først i Støvring og senere på bedriftsbesøg ved Aalborg.

- Vi vil gøre en hel del anderledes fremadrettet

På baggrund af PRRS-smitten fra ornesæden hos Hatting afholdt Seges Svineproduktion i sidste uge to informationsmøder om situationen i Horsens. I denne uge blev Fagligt Nyt i Horsens indledt med aktuel information om den kritiske situation – netop i Horsens. Den kom fra afdelingschef for Veterinær & Kvalitetsforhold, Seges, Bent Nielsen.

Kliplev-biogas er klar til at indgå aftaler med landmænd

Nu kan landmænd indgå en leverandøraftale med biogasselskabet i Kliplev.

Arlas ikoniske mælkekasser skifter farve til sort

Arla lancerer nu mere klimavenlige mælkekasser. Det betyder farvel til de grønne mælkekasser.

Kender du papirtypen?

Både jeg og mine gode kolleger her i Seges og DLBR vil rigtig gerne hjælpe »papirtype-landmanden« ved at gøre hans livs meget lettere, skriver Morten Langgaard.

Danmark vil vise verden hvordan man investerer grønt

Regeringen vil stille sig i spidsen for arbejdet med at tiltrække flere private investeringer til grøn energi på globalt plan. Investeringsbehovet er enormt, og der skal kanaliseres langt flere midler fra private investorer, hvis den grønne omstilling skal lykkes i tide.

Hvor går spildevandet hen, når det går ud?

Rigtig meget spildevand renses ikke, selvom vi betaler for det. Det går ud over miljøet, mener skribenten.

Ny jordfordelingsfond er startskuddet til noget større

Partierne bag Tørkepakken fra sidste år er blevet enige om, hvordan den multifunktionelle jordfordelingsfond på 150 millioner kroner, som de her aftalte, skal se ud og fungere i praksis.
Side 1 af 1637 (32728 artikler)Prev1234567163516361637Next