Et velfungerende team

På Peterslyst er de 7 ansatte, hvoraf eleven Alexander Due Rasmussen i øjeblikket er på skole, men kommer retur til august.

Finn Tukjær Schmidt er selv mest i klimastalden, med god hjælp fra Louise Prebensen, der er fastansat på flekstid. Louise var ikke i stalden den dag Effektivt Landbrug var forbi.

Finn Tukjær Schmidt er også altid med, når der leveres smågrise. Derudover hjælper han Christian Sønderskov Madsen med arbejdet i marken og pasning af slagtesvinene.

Læs mere om Danmark saneres for PRRS

En samlet dansk svinebranche er gået sammen om en national plan for at reducere forekomsten af PRRS blandt danske grise. Men hvad er det egentlig, og er det muligt helt at udrydde den smitsomme sygdom?

Læs mere her

Læs også