Svinenoter: Foderet er årsagen ved leverdrejninger

- Ved obduktioner af døde søer med pludseligt dødsfald i farestalden er obduktionsfundene ofte drejning af organer efter faring, og her er det især leverdrejninger, vi observerer.

Det meddeler Ø-Vet i deres seneste nyhedsbrev.

Ifølge dyrlægerne er leverdrejninger generelt en risiko ved overspisning samt irregulær fodring. Derfor er det vigtigt at følge foderkurven for søerne samt fordele fodringerne ud på tre-fire gange dagligt. Dette er med til at forhindre overspisning.

Desuden anbefaler dyrlægerne, at energikoncentrationen i foderet øges, så der er mere energi pr. liter foder, så man sænker risikoen for overspisning.

En eftermiddag med fokus på grise

Onsdag den 4. december inviterer det nyligt fusionerede Centrovice og LMO til Svineforum i Vissenbjerg. På mødet vil svinebrugskonsulenterne følge op på den netop vedtagne fusion, og orientere om hvad det nye samarbejde vil betyde for svinebrugsafdelingen og kunderne.

Med afsæt i de seneste regnskabsresultater trækker konsulenterne herefter »de røde tråde« herfra frem og ser på forventningerne til 2020. Herudover byder programmet på kåring af årets bedste besætninger, et uddrag af tendenserne i svineproduktionen baseret på tallene i DB-tjek samt et oplæg om fodring af søer af Gunnar Sørensen fra Seges. Desuden vil svinebrugskonsulenterne besvare følgende spørgsmål: Slagtesvinsproduktion i Danmark, eksport eller opfedning? Hvad gør de bedste?

Endelig har man i år valgt også at tilbyde udenlandske medarbejdere et program på engelsk. Programmet løber sideløbende med det danske, og her kan deltagerne blandt andet blive klogere på, om nye fodringstiltag kan optimere faringen, god planlægning af inseminering samt sikkerhed på arbejdspladsen.

Opnå et lavere foderforbrug

På Labækgård I/S i Snedsted producerer de 65.000 slagtesvin om året og har her formået at opnå det fulde udbytte af foderet ved blandt andet at fokusere på råvarer og godt management. Blandt andet har den øgede effektivitet resulteret i et foderforbrug på 2,52 FE.

Via svineproduktion.dk deler den nordjyske svineproducent ud af sine erfaringer i tre artikel- og videoserier.

I den første video har Seges Svineproduktion spurgt Thomas Lausten, der er medejer af Labækgård I/S i Snedsted, om, hvordan han optimerer bedriften, så de kan opnå et bedre foderforbrug.

En god regel til et godt foder er, at der er én, der har ansvaret for at blande de gode råvarer.

- Flere kokke fordærver maden, og derfor er der kun én, der står for foder og råvarer, lyder Thomas Laustens vurdering.

Derudover har Labækgård faste arbejdsrutiner på de seks sites. Dermed ved medarbejderne altid, hvad de skal foretage sig – og der er samtidig tid til at overveje forbedringer, inden arbejdsdagen er omme.

Forebyg udslagene i salmonellatallene

Slagteriernes kontrol for salmonella er de senere år blevet intensiveret. Flere producenter har således også oplevet nødvendigheden af øget fokus på salmonella.

Det meddeler Torben Poulsen, salgskonsulent hos Nutrimin.

For at undgå at salmonellatallene stikker af, nævner Torben Poulsen, i det seneste nyhedsbrev fra Nutrimin, nogle af de forebyggende tiltag, man kan gribe fat i. Årsagen til udslag i salmonellatallene kan nemlig være mange.

Salgskonsulenten anbefaler blandt andet en jævnlig kontrol af formalingsgraden, hvor for fint er skidt for salmonellatal og mavesårsfrekvens, og for groft går ud over fodereffektiviteten. Han opfordrer også til at følge proteinindholdet i det færdige foder – særligt ved skift mellem kornpartier.

- Få proteinindholdet af de nye kornpartier tjekket. For meget protein er skidt for salmonellatallene og meget andet, og for lidt går ud over tilvækst, fodereffektivitet og bundlinje, skriver salgskonsulenten.

Ifølge salgskonsulenten er vådfoder ofte et sikkert valg, når det gælder salmonella, men det skal styres nøje. PH skal holdes nede omkring 4,5 i vådfodersuppen, da salmonella så under normale omstændigheder, ikke vil være et problem.

Læs også