bannerPos

Nye anbefalinger vedrørende vacciner

For at mindske risikoen for mulig rekombination af PRRS-virus skal samtidig eller på hinanden følgende anvendelse af forskellige levende, svækkede PRRSV-vacciner så vidt muligt undgås, lyder det blandt de nye anbefalinger fra Den Europæiske Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
10-12-2019 09:25
Den Europæiske Veterinære Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr anbefaler, at dyrlæger og landmænd ikke giver forskellige, levende, svækkede PRRSV-vacciner samtidig. Hensigten er at mindske risikoen for, at de rekombinerer til nye virus.

Den Europæiske Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr, Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, (CVMP), har netop udsendt nye anbefalinger i forhold til brugen af levende, svækkede vacciner mod PRRS til svin. Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en meddelelse.

Årsagen er, at to vacciner, som indeholder levende, svækket PRRS-virus, har udvekslet arvemateriale, og derved er et nyt rekombinant PRRS-virus fremkommet. Det nye PRRS-virus er blevet spredt gennem sæd solgt fra en ornestation ved Horsens og har givet sygdom i en række besætninger.

Kendt fænomen

Selvom det er en yderst sjældent forekommende begivenhed, er sådanne rekombinationer mellem stammer af PRRS-virus, inklusive levende PRRSV-vaccinestammer af type 1, et kendt fænomen, der er beskrevet i den videnskabelige litteratur.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå nye rekombinante PRRSV-stammer, hvis man bruger vacciner med levende svækket PRRS-virus samtidig.

CVMP har som følge af hændelsen i Horsens udsendt nye anbefalinger vedrørende brugen af levende, svækkede PRRSV-vacciner.

Anbefalinger

For at mindske risikoen for mulig rekombination af PRRS-virus, skal samtidig eller på hinanden følgende anvendelse af forskellige levende, svækkede PRRSV-vacciner så vidt muligt undgås.

Overvågningen af formodede bivirkninger, der ses som kliniske tegn på PRRS, bør øges – også i vaccinerede besætninger. Enhver formodet bivirkning skal rapporteres til Lægemiddelstyrelsen eller indehaveren af markedsføringstilladelsen. Kliniske tegn på PRRS er blandt andet reduceret fertilitet, øget forekomst af aborter, nedsat appetit, øget dødelighed blandt smågrise og tegn på luftvejsinfektion.

Data, der peger på en mulig rekombination mellem vaccinestammer, som for eksempel sekventeringsdata, betragtes som relevante bivirkningsdata og skal derfor indrapporteres til Lægemiddelstyrelsen.

Find hele CVMP’s udmelding via Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside her.

cab

Få en plan B for generationsskiftet

Et generationsskifte involverer ofte mange familiemedlemmer, og det er ikke altid, at forventningerne er stemt helt af. Her kan et strategiforløb være løsningen, så der ligger en klar plan A for generationsskiftet – og gerne en plan B også, lyder det fra rådgivningschef.

Kameraovervågning af stalde i rivende udvikling

Jysk IT har specialiseret sig indenfor kameraovervågning af stalde. Både teknologi og efterspørgsel er i rivende udvikling – også inden for andre brancher end landbruget.

Hold fast i variable lån

Den danske rente kan sandsynligvis ryge endnu længere ned, så man skal holde fast i variable lån, lyder det fra Hans Fink, cheføkonom i Velas (tidligere LMO og Centrovice) og AgroMarkets.

Sætter fokus på malkeren

Med sin Parlour Performance Analyzer sætter SAC tal på, hvad der foregår i malkegraven. Det er blevet taget godt imod på bedrifterne både i Danmark og udlandet.

Vi elsker stadig sovs og kartofler

Selv om de seneste år har budt på et utal af forskellige madtrends, er der ikke ændret ret meget i danskernes madvaner, viser en ny undersøgelse fra Arla.

Parlamentarikere vil have indført bindende naturmål

Et flertal i Europa-Parlamentet har torsdag vedtaget, at EU bør gå foran og sikre, at 30 procent af EU’s territorium består af naturområder inden 2030. Forkert vej at gå, mener Venstres Asger Christensen.

Gør afgrøderne mere robuste med bio-stimulanter

- Planterne kan i nær fremtid stimuleres på en naturlig måde til at tiltrække mikroorganismer omkring deres rødder og blade, der gør planterne sunde og stærke, lød det på denne uges Plantekongres i Herning.

Nyt bæredygtigt foderprotein

På NutriFair offentliggjorde Danish Agro og proteinvirksomheden Unibio et nyt samarbejde omkring et bæredygtigt proteinprodukt, der måske kan blive et alternativ til eksisterende proteinkilder i dansk foderproduktion.
Side 1 af 1746 (34909 artikler)Prev1234567174417451746Next