bannerPos

Nye anbefalinger vedrørende vacciner

For at mindske risikoen for mulig rekombination af PRRS-virus skal samtidig eller på hinanden følgende anvendelse af forskellige levende, svækkede PRRSV-vacciner så vidt muligt undgås, lyder det blandt de nye anbefalinger fra Den Europæiske Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
10-12-2019 09:25

Den Europæiske Veterinære Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr anbefaler, at dyrlæger og landmænd ikke giver forskellige, levende, svækkede PRRSV-vacciner samtidig. Hensigten er at mindske risikoen for, at de rekombinerer til nye virus.

Den Europæiske Lægemiddelkomite for Medicin til Dyr, Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, (CVMP), har netop udsendt nye anbefalinger i forhold til brugen af levende, svækkede vacciner mod PRRS til svin. Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en meddelelse.

Årsagen er, at to vacciner, som indeholder levende, svækket PRRS-virus, har udvekslet arvemateriale, og derved er et nyt rekombinant PRRS-virus fremkommet. Det nye PRRS-virus er blevet spredt gennem sæd solgt fra en ornestation ved Horsens og har givet sygdom i en række besætninger.

Kendt fænomen

Selvom det er en yderst sjældent forekommende begivenhed, er sådanne rekombinationer mellem stammer af PRRS-virus, inklusive levende PRRSV-vaccinestammer af type 1, et kendt fænomen, der er beskrevet i den videnskabelige litteratur.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå nye rekombinante PRRSV-stammer, hvis man bruger vacciner med levende svækket PRRS-virus samtidig.

CVMP har som følge af hændelsen i Horsens udsendt nye anbefalinger vedrørende brugen af levende, svækkede PRRSV-vacciner.

Anbefalinger

For at mindske risikoen for mulig rekombination af PRRS-virus, skal samtidig eller på hinanden følgende anvendelse af forskellige levende, svækkede PRRSV-vacciner så vidt muligt undgås.

Overvågningen af formodede bivirkninger, der ses som kliniske tegn på PRRS, bør øges – også i vaccinerede besætninger. Enhver formodet bivirkning skal rapporteres til Lægemiddelstyrelsen eller indehaveren af markedsføringstilladelsen. Kliniske tegn på PRRS er blandt andet reduceret fertilitet, øget forekomst af aborter, nedsat appetit, øget dødelighed blandt smågrise og tegn på luftvejsinfektion.

Data, der peger på en mulig rekombination mellem vaccinestammer, som for eksempel sekventeringsdata, betragtes som relevante bivirkningsdata og skal derfor indrapporteres til Lægemiddelstyrelsen.

Find hele CVMP’s udmelding via Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside her.

cab

- Vi har stadig 18 procent vand i hveden enkelte steder

Hveden er stadig umoden i enkelte pletter rundt i marken, men ellers er høsten godt i hus hos Torben Kuhr nær Gjern i det midtjyske. Han vurderer, at udbytterne er tilfredsstillende, men ikke over middel.

Prognose: 1,6 millioner flere producerede svin i år

Landbrug & Fødevarer forventer i en spritny prognose, at antallet af producerede svin i år vil stige med 1,6 millioner stk. i forhold til 2019.

Test af maskiner skal forbedre høsten af græs til fremstilling af protein

En vellykket test af to forskellige høstteknikker skal nu give input til udvikling af den mest optimale metode at høste græs på, når det skal bruges til at fremstille protein til foderstof.

Det er op ad bakke med de frivillige BNBO-aftaler

Det kniber – som mange nok havde ventet – med at nå til enighed mellem landbrug og kommuner om, hvad »fuld erstatning« er, når det kommer til pesticidfri drift i BNBO. Østjysk kommune har nu sendt opgivende brev til miljøminister. Et brev formand for Odder-Skanderborg Landboforening, Jens Gammelgaard, også har skrevet under på.

Dyrenes Beskyttelse er bekymret for varme dyretransporter

Dyrenes Beskyttelse langer igen ud efter eksportører af smågrise. Grisene lider i varmen under transporterne ned gennem Europa, lyder det. Brancheorganisation: Vi har ingen interesse i at levere lidende dyr til kunderne.

Syre er et nødvendigt våben mod fremtidens tarmbetændelser

Skæringsdagen for fravænning uden medicinsk zink i foderet nærmer sig med hastige skridt, og der er udsigt til en af de større udfordringer i branchen. Forberedelsen til fremadrettet forebyggelse og håndtering af fravænningsdiarré er derfor højaktuel. To af branchens rådgivere betragter syre som et hjælpestof, der med sikkerhed vil indgå som en del af løsningen.
Side 1 af 1896 (37908 artikler)Prev1234567189418951896Next