Prøver viser mindre råprotein og fosfor i vinterbyg

Indtil videre tyder det på, at ikke mindst råproteindelen i vinterbyg er mindre i år sammenlignet med 2019.

Foreløbige resultater fra vinterbyg viser i forhold til høsten 2019 et fald på 0,5 procentenhed råprotein og et fald i fosforindholdet på 0,2 gram pr. kg.

Det oplyser Seges Svineproduktion i et notat.

Prøver til årets kornanalyser indsamles i samarbejde med størstedelen af de danske foderstoffirmaer for at sikre, at der indkommer kornprøver fra hele landet. Hvert foderstoffirma bidrager med prøver fra ét geografisk område.

Foderstoffirmaerne udtager løbende et stort antal prøver af henholdsvis vinterbyg, vårbyg, vinterhvede, vinterrug, triticale og havre i løbet af høstperioden, og de samles til én stor samleprøve pr. kornart på hvert foderstoffirma.

Testes på uafhængigt laboratorium

Når cirka 80 procent af den forventede mængde er modtaget for en kornart på det enkelte foderstoffirma, indsendes samleprøven til Seges Svineproduktion. Her neddeles prøverne og indsendes til laboratoriet.

Ifølge Seges Svineproduktion er det planlagt at analysere cirka 28 prøver for både vårbyg og hvede, 14 prøver for vinterbyg og vinterrug, samt syv prøver for triticale og havre. Når der er resultater fra fire prøver af en kornart, vil resultatet blive offentliggjort.

For hver af kornarterne vil halvdelen af ovennævnte antal prøver blive analyseret for vand, råprotein, råfedt, råaske, EFOS-svin, EFOSi, calcium og fosfor. De øvrige prøver analyseres for vand, råprotein og fosfor. Analyserne foretages af Eurofins Steins Laboratorium A/S, Vejen-afdeling.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

 

Læs også