Ramt af PRRS-Horsens – vær opmærksom på reklamationspligten

I det seneste nyhedsbrev »Trynekontakten« fra LMO kommer advokat Kirsten Dühr fra Prolex Advokaterne med en opfordring til de producenter, som potentielt kan være blevet ramt af PRRS-smitten fra Horsens.

- For ikke at miste retten til at gøre et krav gældende skal man have reklameret, så snart man bliver klar over, at der er en mangel, og reklamationen skal være klar og utvetydig i skrift. Der er i et eller andet omfang også en pligt til at følge en reklamation op. Afsender man blot sin reklamation nu, og følger så først op om for eksempel et år, så er der en risiko for både passivitet, samt at der ikke er tilstrækkeligt bevis tilbage i sagen.

Ifølge advokaten et det samtidigt vigtigt at vide, at man ikke skal vente, til man selv har indsamlet al dokumentation eller opgjort sit krav. Dette kan også forringe værdien af beviset i en eventuel retssag, at man sikrer sit bevis, uden at give sin modpart mulighed for at være med i denne proces.

Når der er reklameret, vil det være muligt at arbejde i flere retninger, både i forhold til at finde en forligsmæssig/mindelig løsning og i retning af en retssag.

- Hvis man ikke er sikker på, om der mangler noget i en allerede sendt reklamation, hjælper vi gerne med få overblik over, hvor man står. At formulere en reklamation kan være svært, hvis ikke man har den nødvendige viden, lyder det fra Kirsten Dühr, der oplever, at der er flere, der ikke er klar over ovenstående.

Læs også