bannerPos

Smågrisepriserne buldrer videre opad

Opsvinget i smågrisepriserne fortsætter.
17-02-2020 11:50

Den tyske Nord-West-notering steg mandag med 1,5 euro. Yderlige stigninger i vente i næste uge.

Priserne på smågrise fortsætter mandag sit opsving. Den tyske Nord-West-notering er således nu 75,00 euro, hvilket er en stigning på 1,5 euro siden sidste uge. Nord-West noteringen for 8-kilos grise steg med 1,00 euro til 49,30 euro.

Fra Danske Svineproducenter lyder det i et nyhedsbrev, at udbuddet på smågrisemarkedet p.t. er meget lille og efterspørges godt. Som følge heraf stiger alle større europæiske smågrisenoteringer. 
Tyske slagtesvineproducenter, som ikke har en fast smågriseleverandør, er nødt til at acceptere lang ventetid. Desuden fik smågrisepriserne medvind fra det tyske slagtesvinemarked, hvor den tyske slagtesvinenotering steg med 6 cent (45 øre) i onsdags.

Fra Danske Svineproducenter bemærkes det, at stigningen på det tyske slagtesvinemarked ikke var overraskende, men resulterer alligevel i en vis lettelse blandt nogle markedsinteressenter. 

- Den bekræfter nemlig, at den grundlæggende positive prisforventning, som man har for de kommende måneder, ikke er forkert. De tyske slagterier mener imidlertid, at prisstigningen slet ikke passer til markedsforholdene: Der mangler impulser på det europæiske kødmarked, og eksporten til Kina er gået i stå på grund af coronavirussen. Der kan i hvert fald konstateres, at prisen for hele slagtekroppen er faldet med 2 cent i forrige slagteuge, lyder det fra Danske Svineproducenter.

Fra producentforeningen lyder det, at den tyske VEZG-smågrisenotering indikerer, at Nord-West noteringen i næste uge vil stige med 2,00 euro til 77,00 euro (611 kroner inkl. vægtregulering).

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next