bannerPos

Stigende svineproduktion i Storbritannien

Stigning i svineslagtningerne i Storbritannien.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
20-02-2020 16:35
Slagtningerne i Storbritannien steg i januar 2 procent sammenlignet med samme måned sidste år. På trods af at der var en stor efterspørgsel før jul, og nogle svin blev slagtet tidligere end normalt, har forsyningerne været rigelige i det nye år, skriver PIGWORLD med senioranalytiker Bethan Wilkins, Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) som kilde.

Der er dog forventninger om lavere antal slagtninger i de kommende måneder, hvilket skyldes rapporter om stagnerende produktivitet og sygdomsudfordringer. En stigning i antallet af søer sidste år kan afbøde virkningerne af dette. Slagtningerne i England og Wales var 2 procent højere end i januar sidste år, mens den skotske produktion steg med 4 procent, og produktionen i Nordirland steg med 5 procent.

Storbritannien er langt fra selvforsynende med svinekød. En nylig opgørelse fra Pork Watch/AHDB over, hvor svinekødet i de britiske detailkæder stammer fra, understreger dette. For bacon dokumenteres endda et fald fra 47 procent produceret i Storbritannien til 41 procent, når januar 2019 sammenlignes med januar 2020. For øvrige svinekødsprodukter er der tale om status quo. (Kilde: PIGWORLD)

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36228 artikler)Prev1234567181018111812Next