Tilskud til modernisering af slagtesvinestalde på vej

Hvis du planlægger modernisering af din slagtesvinestald, er det muligt at søge tilskud til en række investeringer i foråret 2020 via tilskudsordningen »Modernisering af slagtesvinestalde«. Tilskudsordningen forventes at åbne den 3. marts og lukke den 5. maj. Det meddeler Patriotisk Selskab i deres nyhedsbrev.

Ifølge miljørådgiver Kamilla From-Nielsen, kan du få tilskud til 20 procent af dit projekt – og 25 procent, hvis der indgår gylleforsuring i projektet.

Formålet med tilskudsordningen er at fremme teknologier, der mindsker udledning af ammoniak og drivhusgasser pr. produceret enhed. Ansøgningerne om tilskud prioriteres efter, hvor meget ammoniak pr. produceret slagtesvin, projekterne reducerer.

Der skal ikke længere indsendes miljøgodkendelse i forbindelse med ansøgningen, men da projektperioden er reduceret til 2 år fra ansøgningstidspunktet, kan det være en god idé at få sat gang i behandlingen af en miljøgodkendelse inden tilskudsordningens start.

Tildeling af høj dosis HyD giver måske benproblemer hos polte

Nogle besætninger har det seneste år oplevet stigende problemer med ben og led hos polte, specielt omkring 1. løbning. Symptomerne kan være forskelligartede, men i en del besætninger opstår problemerne, selvom alle normer for næringsstoffer er overholdt. I flere af de tilfælde, Seges Svineproduktion kender til, er der anvendt ekstra dosering af calcium og fosfor samt maksimal tilladt dosering af HyD (en variant af D-vitamin med højere biologisk aktivitet). Det skriver konsulenterne Per Tybirk og Thomas Sønderby Bruun i en meddelelse på svineproduktion.dk.

Seges Svineproduktion har været involveret i flere vurderinger af fodersammensætninger og har vendt sagen med flere forskere. Det kunne tyde på, at den maksimale tilladte dosering af D-vitamin til voksende grise burde være lavere for HyD end for almindeligt D3-vitamin, da den biologiske aktivitet er højere for HyD. Da HyD absorberes mere effektivt, skal der mindre til både at give den optimale aktivitet og til at komme op på skadelig dosering.

Det bemærkes imidlertid, at det ikke med sikkerhed kan fastslås, at det er den høje dosis HyD, som har givet problemerne, men at indicierne er kraftige nok til at forsøge at gå ned i doseringen for at løse eventuelle benproblemer.

To store danske forsøg har således vist negativ effekt på knoglemineraliseringen ved høj dosis HyD. Læs om forsøg og anbefalinger via svineproduktion.dk.

Nye regler om P2-masker og bad

1. januar træder en række ændringer i bekendtgørelsen »Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger« i kraft, som har til formål at forebygge, at husdyr-MRSA spredes fra svinebesætninger til det omgivende samfund.

Fra den 1. januar 2020 skal der være såkaldte P2-masker, altså støvmasker, som dækker næse og mund, i alle stalde med en sundhedsrådgivningsaftale. Maskerne er tiltænkt besøgende, som opholder sig i stalden kortvarigt. For eksempel håndværkere og rådgivere.

Udover at have masker tilgængelige for besøgende, skal der senest 1. juli være adgang til bad i forbindelse med stalden. Badet skal bruges af alle ansatte ved arbejdsdagens ophør.

Landbrug & Fødevarer meddeler desuden, at de har forsøgt at få lempet reglerne om bad, men der har ikke været lydhørhed over for deres ønsker.

- Først i det nye år vil vi komme med en mere præcis afklaring af, hvordan de nye regler skal fortolkes. Vi vil desuden komme med forslag til, hvordan forrum og dertilhørende bad kan indrettes. Det meddeles via svineproduktion.dk, hvor link til bekendtgørelsen også er at finde.

Læs også