En sok til forebyggelse af klemte grise i farestalden

Klemte pattegrise er en ærgerlig udfordring, men en fyldt sok har i nogle sohold vist sig som et positivt tiltag i forebyggelsen.

- Det har været en udfordring længe, klemte pattegrise i farestalden, men hvad kan vi gøre ved det? Enkelte besætninger har forsøgt sig med en ganske almindelig sok i hulen.

Det fortæller svinekonsulent Nicklas Jepsen, Velas, der i nyhedsbrevet »Trynekontakten« deler de positive erfaringer med sokkerne, der kan fyldes med træspåner, halmpiller, roepiller, halm eller lignende.

- Placer sokken i hulen inden faring. Sørg for hulen er varm og tør, hvor temperaturen bør ligge mellem 34-36 grader.

Det må ikke trække i hulen, så konsulenten opfordrer til, at man sørger for at hulen er i orden, så varmen forbliver i hulen.

- Hvis sokken lugter af soen, vil det være en fordel. Det kan gøres på følgende måde: Kør sokken et par gange hen ad ryggen på soen, herved overføres hendes lugt til sokken, lyder det fra Nicklas Jepsen, der fortæller, at en større besætning næsten har reduceret antallet af klemte grise omkring faring med 50 procent, efter de første par uger med forsøget. Besætningen har valgt at købe nye sokker til hver faresti, for ikke at flytte smitstoffer rundt mellem hulerne.

Ifølge konsulenten, så har grisene lyst til at bruge hulen, hvis der også er andre grise i hulen. Her skal sokken være en »falsk gris«, så de andre grise hurtigere trækker i hulerne. Samtidig kan grisene godt lide bløde overflader, lugten fra soen af sekreter fra soen hud, samt so og griselyde.

cab

Læs også