Færre dødfødte med ekstra energitilskud

Et ekstra energitilskud til søerne omkring faring kan ikke erstatte den gode management. Men det kan i nogle tilfælde hjælpe søerne til nemmere og kortere faringer, lyder det blandt andet i et nyhedsbrev fra Nutrimin.

Mange totalfødte giver de fleste steder også et øget antal dødfødte. At holde antallet af dødfødte grise pr kuld stabilt under 2 eller lavere kommer ikke af sig selv.

Ifølge Anders Hedegaard, der er faglig chef hos Nutrimin, så gør det en forskel med gode rutiner omkring faring kombineret med mere overvågning - måske med en forskudt arbejdstid.

Ældre søer får i gennemsnit flere dødfødte end yngre søer. En konsekvent strategi omkring udskiftningen af søerne gør også en forskel.

- Uanset hvad er dødfødte grise bare for ærgerligt, understreger Anders Hedegaard i et nyhedsbrev fra Nutrimin.

 Ekstra energi omkring faring

Et ekstra energitilskud til søerne omkring faring kan ikke erstatte den gode management og de stabile rutiner omkring faring, men i nogle tilfælde kan det hjælpe søerne til nemmere og kortere faringer

- Teorien bag er blandt andet, at oxytocin-niveauet hos soen hæves med et øget energiindtag. Det vil alt andet lige give kortere faringer og mere levedygtige grise. Samtidig vil ekstra energi ved siden af et almindeligt diegivningsfoder give et gennemsnitligt lavere indhold af råprotein i den samlede foderration.

- Flere af vores kunder har erfaret, at det gør en mærkbar forskel at tildele 1-2 kilo velsmagende foder med et højt energiniveau og et lavt proteinindhold ved siden af det normalt tildelte diegivningsfoder. Det betyder ekstra arbejde, og det tager tid. Men stabilt færre dødfødte og simultant stærkere levendefødte grise er en stor motivationsfaktor.

- Samtidig ser de samme kunder deres søer komme nemmere fra start, og søerne malker bedre. Sammenlagt oplever de forbedrede produktionsresultater ved en moderat ekstra indsats, lyder det endvidere fra Anders Hedegaard i meddelelsen.

cab

Læs også