bannerPos

Øget effektivitet med Produktionskoncept Slagtesvin

Produktionskoncept Slagtesvin kombinerer en række krav og anbefalinger med løbende og elektronisk overvågning og produktionsrådgivning. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
07-04-2020 15:21

Svinerådgiver melder blandt andet om faldende foderforbrug og øget tilvækst i flere af besætningerne på de østlige øer, der er med i Produktionskoncept Slagtesvin. Et koncept hvor formålet er at sikre høj produktivitet og styrket indtjening.

- Det går fortsat rigtig fornuftigt i de syv besætninger. På tværs af besætningerne har vi haft fokus på at øge aminosyreniveauerne til det økonomisk prisaktuelle niveau.

Sådan lyder status fra Jakob Nielsen, svinerådgiver VKST, når det handler om besætningerne på østlige øer, der er med i Produktionskoncept Slagtesvin.

Aktuelle foderkurver

Ifølge svinerådgiveren anvender alle vådfoderbesætninger konceptfoderkurven med enkle småafvigelser.

- Vi har siden 2. kvartal 2019 løftet slutstyrkerne i takt med den stigende notering fra 2,95 til 3,2-3,4 FE pr. dag på so og galte og 3,3 til 3,7 FE på hangrise.

- Resultatet har generelt været positivt med uændret eller faldende foderforbrug, formentlig på grund af færre foder-vedligeholdelsesdage. Desuden højere tilvækst med øget slagtevægt til følge. I en enkelt besætning har det kostet 1 procent kød, fortæller Jakob Nielsen. 

Restmængder i vådfoder

Flere af besætningerne har flere ejendomme og fylder derfor den enkelte ejendom over tre-fire uger. Restmængden er dermed større, når ejendommen fyldes, da der opblandes mindre pr. fodring, når grisene er små. Med nedenstående graf giver Jakob Nielsen et eksempel fra én af besætningerne.

- Som grafen viser, stiger restmængden i takt med, at sektioner slagtes, og der indsættes nye grise. På denne ejendom er foderet optimeret til 25 procent restmængde, og som det ses, er der reelt 32-42 procent restmængde, når ejendommen fyldes, hvilket betyder færre aminosyrer lige præcis der, hvor grisene er små og behøver dem, forklarer rådgiveren nærmere.

Løsningen i denne besætning blev to promille syre på foderet de første 35 dage fra indsættelse, for at undgå tab af aminosyre. Omkostningen er tre kroner pr. gris.

- Opgørelsen viste en øget effektivitet ved metoden, dog er der samtidig indført andre tiltag, påpeger Jakob Nielsen.

cab

 

Produktionskoncept Slagtesvin

Produktionskoncept Slagtesvin kombinerer en række krav og anbefalinger med løbende og elektronisk overvågning og produktionsrådgivning. Konceptet er udviklet til brug i de mest almindelige slagtesvineproduktioner.

Krav og tiltag i deltagerbesætninger:

● Der stilles krav til de deltagende besætninger gennem en liste af krav og tiltag, der detaljeret beskriver hvad der skal gennemføres for at opnå top produktionsresultater. De krav som besætningen ikke opfylder før start, implementeres for at følge produktionskonceptet

Produktionsovervågning:

● I besætningerne laves løbende en elektronisk overvågning, således at der dannes nøgletal med fokus på forskellige dele af produktionen. Samtidig sikres det, at resultaterne bruges aktivt i besætningerne til at forbedre produktiviteten. Dette kan eksempelvis være forbedret pasning, fodring eller sundhed ved grisene

Rådgivning:

● For at sikre, at relevante faglige krav og tiltag i produktionskonceptet implementeres i besætningen, gennemføres et startbesøg ved opstart. Fokus er på, hvordan krav og tiltag bedst kan implementeres i den aktuelle besætning. Ved afslutning af mødet prioriteres, hvilke fem tiltag der gør den største forskel lige nu, og dermed skal gennemføres først

● Der gennemføres løbende opfølgningsbesøg med rådgiveren, og her følges op på, om tiltag er implementeret og virker som forventet. Ved opfølgning kan tilføjes yderligere tiltag, hvis der indtræffer hændelser, som kræver ændrede krav til producenten. Ved hvert besøg prioriteres, hvilke fem tiltag der er vigtigst lige nu. En gang årligt afholdes et statusmøde, hvor hele listen af krav og tiltag gennemgås for at sikre at alle detaljer udføres

Kilde: Seges Svineproduktion

 

 

Visionært anlæg vil reducere landbrugets klimabelastning

Organic Fuel Technology arbejder på at have første produktionsanlæg, der kan omdanne blandt andet halm til gas, olie og biokul, hvor gødningsværdien er bevaret, klar i januar 2021.

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.

Lantmännen præsenterer guldrandet kvartalsregnskab

Den svenske landbrugskoncern Lantmännen har sendt regnskabet for første kvartal af 2020 ud, og det har vist et overskud på 447 millioner svenske kroner.

NIR i bagagerummet giver skarpere beslutninger

Et transportabelt NIR-apparat giver kvægrådgiver Jesper Rask Pedersen svar på tørstof, protein og meget mere i græs, majs og foderblandinger nu og her.

Spædgrisediarré kan være en hård nød at knække

Der er ikke tale om en enkeltstående løsning til de besætninger, der oplever udfordringer med tidlig spædgrisediarré. Men svinedyrlæge Kjetil Johansen har positive erfaringer med at se nærmere på de vacciner, der anvendes i forebyggelsen.

- Regeringen er med det her i gang med at nedlægge dansk landbrug

Venstres Erling Bonnesen (V) fortæller, at det virker helt surrealistisk, at regeringen ser ud til at beslutte, at der med de næste vandområdeplaner skal køres med to forskellige målstreger. År 1900 står således til at blive droppet som referenceår for klorofyl, mens man holder fast i år 1900 som referenceår for ålegræs.

Mindre septoria og mere gulrust i vinterhveden

Når den sidste sprøjtning i vinterhvede skal køres, er det vigtigt at være opmærksom på, at der i år er et højt smittetryk fra gulrust, påpeger rådgiver fra Velas.

Sammenligning af økologi og konventionel dyrkning

Effektivt Landbrug bragte tirsdag 19. maj en artikel, hvis overskrift konkluderede: Nærmest ingen forskel mellem økologisk og konventionel planteavl i miljø- og klimapåvirkning. Men passer det virkelig - eller er det en tilsnigelse?
Side 1 af 1851 (37011 artikler)Prev1234567184918501851Next