Øget effektivitet med Produktionskoncept Slagtesvin

Svinerådgiver melder blandt andet om faldende foderforbrug og øget tilvækst i flere af besætningerne på de østlige øer, der er med i Produktionskoncept Slagtesvin. Et koncept hvor formålet er at sikre høj produktivitet og styrket indtjening.

- Det går fortsat rigtig fornuftigt i de syv besætninger. På tværs af besætningerne har vi haft fokus på at øge aminosyreniveauerne til det økonomisk prisaktuelle niveau.

Sådan lyder status fra Jakob Nielsen, svinerådgiver VKST, når det handler om besætningerne på østlige øer, der er med i Produktionskoncept Slagtesvin.

Aktuelle foderkurver

Ifølge svinerådgiveren anvender alle vådfoderbesætninger konceptfoderkurven med enkle småafvigelser.

- Vi har siden 2. kvartal 2019 løftet slutstyrkerne i takt med den stigende notering fra 2,95 til 3,2-3,4 FE pr. dag på so og galte og 3,3 til 3,7 FE på hangrise.

- Resultatet har generelt været positivt med uændret eller faldende foderforbrug, formentlig på grund af færre foder-vedligeholdelsesdage. Desuden højere tilvækst med øget slagtevægt til følge. I en enkelt besætning har det kostet 1 procent kød, fortæller Jakob Nielsen. 

Restmængder i vådfoder

Flere af besætningerne har flere ejendomme og fylder derfor den enkelte ejendom over tre-fire uger. Restmængden er dermed større, når ejendommen fyldes, da der opblandes mindre pr. fodring, når grisene er små. Med nedenstående graf giver Jakob Nielsen et eksempel fra én af besætningerne.

- Som grafen viser, stiger restmængden i takt med, at sektioner slagtes, og der indsættes nye grise. På denne ejendom er foderet optimeret til 25 procent restmængde, og som det ses, er der reelt 32-42 procent restmængde, når ejendommen fyldes, hvilket betyder færre aminosyrer lige præcis der, hvor grisene er små og behøver dem, forklarer rådgiveren nærmere.

Løsningen i denne besætning blev to promille syre på foderet de første 35 dage fra indsættelse, for at undgå tab af aminosyre. Omkostningen er tre kroner pr. gris.

- Opgørelsen viste en øget effektivitet ved metoden, dog er der samtidig indført andre tiltag, påpeger Jakob Nielsen.

cab

 

Produktionskoncept Slagtesvin

Produktionskoncept Slagtesvin kombinerer en række krav og anbefalinger med løbende og elektronisk overvågning og produktionsrådgivning. Konceptet er udviklet til brug i de mest almindelige slagtesvineproduktioner.

Krav og tiltag i deltagerbesætninger:

● Der stilles krav til de deltagende besætninger gennem en liste af krav og tiltag, der detaljeret beskriver hvad der skal gennemføres for at opnå top produktionsresultater. De krav som besætningen ikke opfylder før start, implementeres for at følge produktionskonceptet

Produktionsovervågning:

● I besætningerne laves løbende en elektronisk overvågning, således at der dannes nøgletal med fokus på forskellige dele af produktionen. Samtidig sikres det, at resultaterne bruges aktivt i besætningerne til at forbedre produktiviteten. Dette kan eksempelvis være forbedret pasning, fodring eller sundhed ved grisene

Rådgivning:

● For at sikre, at relevante faglige krav og tiltag i produktionskonceptet implementeres i besætningen, gennemføres et startbesøg ved opstart. Fokus er på, hvordan krav og tiltag bedst kan implementeres i den aktuelle besætning. Ved afslutning af mødet prioriteres, hvilke fem tiltag der gør den største forskel lige nu, og dermed skal gennemføres først

● Der gennemføres løbende opfølgningsbesøg med rådgiveren, og her følges op på, om tiltag er implementeret og virker som forventet. Ved opfølgning kan tilføjes yderligere tiltag, hvis der indtræffer hændelser, som kræver ændrede krav til producenten. Ved hvert besøg prioriteres, hvilke fem tiltag der er vigtigst lige nu. En gang årligt afholdes et statusmøde, hvor hele listen af krav og tiltag gennemgås for at sikre at alle detaljer udføres

Kilde: Seges Svineproduktion

 

 

Læs også