Torben Hauskov er ny formand for Danske Svineproducenter

Danske Svineproducenter har i dag konstitueret sig og valgt Torben Hauskov (39), Lemvig, som foreningens nye formand. Ulrik Volsgaard (41), Ørnhøj, er foreningens nye næstformand, og desuden har to bestyrelsesmedlemmer fået ordførerskaber.

39-årige Torben Hauskov er som ny formand for svineproducenterne allerede trukket i arbejdstøjet:

- Jeg glæder mig til udfordringerne som formand for foreningen. Jeg vil arbejde for at indfri medlemmernes forventninger til foreningen om hele tiden at arbejde for at styrke danske svineproducenters konkurrenceevne, og jeg vil arbejde for at sikre trivslen hos grisene og deres ejere, siger Torben Hauskov.

Ny arbejdsdeling

Men selvom Danske Svineproducenter nu har konstitueret sig, så kommer opgaverne ikke til at hvile på Torben Hauskov og Ulrik Volsgaards skuldre alene. Som foreningen meddelte umiddelbart efter generalforsamlingen den 17. januar, så vil flere opgaver være fordelt på flere bestyrelsesmedlemmer end tidligere. Det sker for at skabe et mere dynamisk bestyrelsesarbejde, oplyser Danske Svineproducenter.

Kenneth Øster, Holbæk, vil således være foreningens repræsentant i Danish Styregruppen. Formand Torben Hauskov vil præsentere foreningen i Svineafgiftsfonden og desuden fortsætte som bestyrelsesmedlem i 3S.

Ordførere på avl og økonomi

Også som noget nyt har bestyrelsen etableret to nye ordførerskaber – et vedrørende avl og et vedrørende økonomi: Mikael Kristensen, Snedsted, er ny avlsordfører og tegner foreningen i forhold til fremtidige drøftelser om avl i Danmark. Knud Kjær Knudsen, Tølløse, er ny finansordfører og tegner foreningen i forhold til sektorens økonomiske udvikling, priser, prognoser mv

- Jeg er meget tilfreds med, at alle i bestyrelsen er klar til at arbejde på en ny måde. Det er meget tilfredsstillende, at alle får lov at komme i arbejdstøjet, og så tror jeg, det er en arbejdsform, som vil kunne give os større indflydelse.

Noget af det, som bestyrelsen allerede har sat som målsætning at arbejde for i 2018 er større synlighed, flere slagtesvin, transparens i avlsafgifterne, mindre regelforvirring, færre offentlige gebyrer, et omkostningsneutralt veterinærforlig, og ikke mindst forhindring i spredning af afrikansk svinepest til Danmark.

 

Formanden og fire medlemmer har særlige opgaver

Torben Hauskov, 39 år og driver et landbrug på 2.300 søer og 950 ha ved Lemvig. Torben er gift og har tre børn.

Ulrik Volsgaard, 41 år, Ørnhøj, driver et landbrug 950 søer, 7.000 slagtesvin og 380 ha i kompagniskab. Ulrik er gift og har fire børn.

Mikael B. Kristensen, 40 år, driver et landbrug med 2.400 søer og 600 ha ved Snedsted i Thy. Mikael er gift og har to børn.

Kenneth Øster, 31 år, driver et landbrug med 750 søer full line sammen med sin far ved Holbæk. Kenneth er gift og har to børn.

Knud Kjær Knudsen, 25 år, producerer 30.000 slagtesvin årligt ved Tølløse og ejer 150 hektar, der dyrkes i driftsfællesskab

Bestyrelsen består af i alt syv medlemmer og to suppleanter

Læs også