bannerPos

Tilskud til udvikling af kvægbedrifter og gartnerier

14-09-2019 12:26

Den 1. oktober lancerer Landbrugsstyrelsen en ny miljøteknologiordning inden for kvæg og gartneri. Det kan give dine investeringer til udvikling af bedriften et solidt tilskud med på vejen.

Af teknologilisten fremgår det, at der blandt andet kan søges tilskud til brovægt, aktivitetsmålere, mælkemålingsudstyr, gylleforsuring, led-lys, frekvensstyret brøndvandskøling, frekvensstyret mælkepumpe og mælkeudskiller med bufferkapacitet.

Der kan også hentes tilskud til varmegenindvinding fra mælkekøling med og uden forkøling, robotradrensere og gps-systemer til montering på radrenser (gartneriafgrøder), m.m.

50 millioner

Landbrugsstyrelsen har sat 50 millioner kroner af i tilskud til ordningen, som løber frem til december 2020, hvis man vel og mærke ikke har bedt om projektforlængelse.

Ordningen indebærer et tilskud, som vil udgøre 40 procent af standardomkostningen for den eller de teknologier, der udgør projektet.

Projektperioden er på ét år med mulighed for ét års projektforlængelse. Inden for kvægområdet er der tre indsatsområder: Malkekvæg (reduktion af ammoniakemission), slagtekalve (reduktion af ammoniakemission) og kvæg (reduktion af energiforbruget).

Du skal blandt andet have en jordbrugsbedrift med et arbejdskraftbehov på 830 timer for at kunne modtage tilskud. Et andet krav er, at man ikke må påbegynde projektet, før ansøgningen er sendt afsted.

- Det er vigtigt at den, som søger om tilskuddet, også ejer investeringen og er ansvarlig for at gennemføre projektet. Det er dermed også denne person, som skal stå for de nødvendige tilladelser fra myndigheder, hvis dette er påkrævet, lyder det fra rådgivningsfirmaet KF Miljø.

Nyt skal være nyt

Derudover skal al teknologi og obligatoriske elementer, som er påkrævet, være købt som værende nye.

- Dette betyder, at investeringer, man gør sig under projektgennemførsel, ikke må være benyttet andetsteds, oplyser KF Miljø.

Ansøgningsperioden varer fra den 1. oktober til den 3. december.

mip

Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Alle medlemmer i Østjysk Landboforening kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Vi skal stå fast, men ikke grave os ned

Det tjener vores interesser bedst, at vi demonstrerer, at vi tager omverdenens bekymring alvorligt, og at vi bestræber os på at holde forbruget af glyphosat nede, skriver Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer.

Sælg kvien og malk koen en omgang mere

Først i slutningen af anden laktation begynder en ko at give overskud. Derfor vil det ofte kunne betale sig at satse på en laktation mere til de gamle køer frem for at sætte nye ind, vurderer økonomikonsulent.

Offentligheden vildledt om pesticidfund

En historie i flere medier om næsten en fordobling af antallet af boringer med fund af pesticider bygger på manipulation af datamaterialet, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

Østjysk Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Når Østjysk Landboforenings medlemmer om få dage modtager den årlige opkrævning, vil den være væsentligt mindre, end den plejer. Alle medlemmer kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

Svinenoteringen står stille

Efter sidste uges stigning er denne uges svinenotering uændret 13,80 kroner for grise, mens sonoteringen stiger med 20 øre til kroner.

Svinenotering fortsat på 13,80 kroner

De danske svinepriser står stille i øjeblikket.

Derfor skal du sige nej til målrettede efterafgrøder

De målrettede efterafgrøder er et indgreb i den faglige frihed. Det er virkningsløst, og det belaster klimaet i form af mere CO2. Og så er det ulovligt, skriver Vagn Lundsteen.
Side 1 af 1751 (35014 artikler)Prev1234567174917501751Next