Gevinst af klovbeskæring ved afgoldning

Det har længe været en generel anbefaling at klovbeskære omkring goldningstidspunktet. Nu bekræfter forskning, at det mindsker risikoen for sålesår med cirka 20 procent i den efterfølgende laktation.

Data viser, at klovbeskæring omkring afgoldning er en god strategi. Arkivfoto: Christian Carus
Data viser, at klovbeskæring omkring afgoldning er en god strategi. Arkivfoto: Christian Carus

Sålesår er en udbredt klovlidelse blandt malkekøer verden over. Den er forbundet med mange smerter og påvirker koens velfærd og produktivitet negativt. Desuden betragtes den som den klovlidelse, der medfører de største omkostninger, skriver Aarhus Universitet.

Selvom det er almindeligt anerkendt, at klovbeskæring er gavnligt for klovsundheden, er der dog kun begrænset videnskabelig dokumentation for, hvornår og hvor ofte klovbeskæringen bør finde sted.

Det har været en generel anbefaling at klovbeskære malkekøer omkring afgoldningstidspunktet – altså cirka otte uger før kælvning.

- Men selvom dette er anbefalingen i praksis, er der – indtil nu – intet videnskabeligt belæg for at klovbeskære på dette tidspunkt, siger seniorforsker Peter T. Thomsen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet til universitetets hjemmeside.

Derfor har han i samarbejde med Seges og Københavns Universitet gennemført en stor undersøgelse af, hvilken sammenhæng der er mellem klovbeskæring omkring afgoldning og forekomsten af sålesår i den efterfølgende laktation.

 

20 procent mindre risiko

Undersøgelsen bygger på data fra Kvægdatabasen i perioden fra 2013 til 2017. I undersøgelsen indgik i alt 621.228 klovbeskæringer foretaget i danske malkekvægsbesætninger.

Resultaterne viste samlet set, at 6,2 procent af køerne havde sålesår i løbet af de første seks måneder efter kælvning. Blandt de køer, der var blevet klovbeskåret omkring afgoldning, havde 5,5 procent sålesår mod 6,6 procent blandt køerne, der ikke var blevet klovbeskåret ved afgoldning.

Der var altså en 20 procent lavere risiko for sålesår i den efterfølgende laktation for klovbeskårede køer.

- Vores resultater bekræfter, at anbefalingen om at klovbeskære malkekøerne omkring afgoldning er en god strategi i bestræbelserne på at forebygge sålesår, konkluderer Peter T. Thomsen.

 

Øget risiko

Han kunne desuden konkludere, at køer, som tidligere havde haft et sålesår, havde en forøget risiko for at få det igen, mens risikoen for sålesår ligeledes er større, jo ældre koen er.

Mens det altså kan betale sig at klovbeskære i forbindelse med afgoldning, advarer Peter T. Thomsen mod at klovbeskære inden for de sidste fire uger inden kælvning, da en nylig undersøgelse har påvist, at det øger risikoen for abort.

 

/cc

Læs også

Beskyt kornets værdier
Svinegener i cyberspace
Få det optimale ud af dine tørrefaciliteter til frø og korn
Effektivt hjultræk giver både kvalitet og kvantitet
Gylle ved etablering af vårafgrøder
Placeret gødning ved såning af vårsæd er fremragende