Store Bioman-planer: Klar med økologisk gødning i 2022

Solrød Biogas udvider anlægget, så der kan produceres gødningsprodukter, der er rettet mod økologiske landmænd.

Produktchef hos Bioman, Anders Schou, har pæne forventninger til den kommende produktion af økologisk gødning. Her er han fanget en kold februardag.
Produktchef hos Bioman, Anders Schou, har pæne forventninger til den kommende produktion af økologisk gødning. Her er han fanget en kold februardag.

Selv om man helt tilbage i 2008 formulerede en målsætning om at udfase konventionel gødning fra brug i økologiske landbrug, er der stadig en betydelig del af den brugte gødning hos økologerne, der stammer fra konventionel landbrugsproduktion. 

Der er dog flere tegn på, at økologisk biomasse er på fremmarch. Mens man nogle steder har en produktion af økologisk certificerede energiplanter, der kan sikre en bæredygtig linje for biomassen, kan økologerne se ind i en fremtid med økologisk gødskning, der er fremstillet på biogassnlæg.

Et af de steder for sidstnævnte er hos Solrød Biogas. Her vil man i løbet af 2021 påbegynde arbejdet med at lave en ny reaktor, der kan lave et gødningsprodukt rettet mod økologer. Det fortæller Anders Schou, der er produktchef hos Bioman ApS.

- Vi kommer til at lave et anlæg, eller en seperat reaktor med en linje, hvor man kan køre husholdningsaffald igennem, og får et produkt, som økologer kan bruge og som overholder gældende regler, siger Anders Schou til LandbrugØst og tilføjer, at det er forventningen, at man vil kunne levere den økologiske gødning fra 2022.

Pæne forventninger

Anders Schou har pæne forventninger til udbygningen af anlægget.

- Vi har selvfølgelig en vis forventning om, at der vil være ret stor interesse, fordi økologerne har besluttet sig for at lave en ny brancheaftale, hvor de skal udfase en stor del af den konventionelle husdyrgødning, de bruger, hvis det ikke har været igennem et biogasanlæg.

Han slår fast, at man ikke risikerer at komme i klemme i forhold til de restriktioner, der kan være for brugen af gødningsprodukter hos økologerne.

- Det handler om at holde styr på, hvad der kommer i anlægget. For der er nogle produkter, de ikke må bruge, eller der ikke må komme i biomassen. Det skal man selvfølgelig så sørge for at holde adskilt, siger Anders Schou.

Kapaciteten udvides

Udvidelsen af biogasanlæget i Solrød – med den økologiske reaktor – har fået den nøvendige kommunale godkendelse, så man kan komme i gang med at udbygge anlægget. 

- Vi har været i gang med en udvidelsesansøgning i Solrød, der nu er blevet vedtaget i det lokale byråd, så vi har fået lov til at lave udvidelsen. Nu er byggeriet ved at komme i gang, så vi kan lave det system, der skal til for at kunne tilbyde den løsning, siger Anders Schou, der oplyser, at produktionskapaciteten bliver udvidet gevaldigt.

- Vi skal udvide anlægget, så vi kan tage 100.000 kubikmeter mere ind i løbet af i år. I løbet af 2022 kommer der yderligere 100.000 kubikmeter, måske 150.000 kubikmeter, der skal ind igennem anlægget, siger produktchefen, der har pæne forventninger til den interesse, der kan være hos økologiske landmænd for at bruge det produkt, der kan komme ud af udbygningen.

- Vi må se, hvad det kan få af betydning. Umiddelbart har vi fået indikationer, der tyder på, at økologerne gerne vil bruge det. Det er også et fint produkt, der passer godt ind i, hvad de ellers har valgt at køre med, lyder det fra Anders Schou.

Fart på i branchen

Som produktchef hos Bioman i Østdanmark har Anders Schou blandt andet som opgave at afsætte biomassen, når det er afgasset i biogasanlæggene i Solrød og Kalundborg, der adskiller sig fra andre anlæg, da der ikke bruges så meget gylle i de anlæg, som man ser andre steder.

- Umiddelbart har vi fået indikationer, der tyder på, at økologerne gerne vil bruge det. Det er også et fint produkt, der passer godt ind i, hvad de ellers har valgt at køre med.

Anders Schou, produktchef i Bioman

- De to anlæg er primært drevet af gasproduktion fra industriaffald, og restprodukter. I anlægget i Solrød får vi kun 45.000 kubikmeter gylle og i Kalundborg 15.000-20.000 kubikmeter gylle om året, så det er i småtingsafdelingen, forklarer han og tilføjer, at den fart, der har været i udbygningen af biogasproduktionen i Danmark i halen på den grønne omstilling, også er noget, Bioman kan mærke.

- Jeg kom til Bioman i 2017, og det var i forbindelse med, at man gik i gang med at bygge anlægget i Kalundborg. Det blev sat i drift i foråret 2018, og der har vi kørt biomasse ud fra siden. Biogasbranchen er efterfølgende vokset voldsomt, og bare i den tid, jeg har været der, er vi fået fra 60 til over 100 ansatte, slutter Anders Schou.

Læs også

Det overraskende forårsvejr sætter gang i græsmarkerne
Genåbning efter coronaen kan blive en gamechanger hos Danish Crown Beef
Beskyt kornets værdier
Svinegener i cyberspace
Få det optimale ud af dine tørrefaciliteter til frø og korn
Effektivt hjultræk giver både kvalitet og kvantitet