- Jeg yder, du skyder

Erfaren vildtforvalter og naturplejer fra Horne hjælper både lodsejere og jagtlejere til gode jagtoplevelser.

Foruden konsulentrådgivning for udlejere og lejere af jagt udvikler og sælger Ole Rasmussen, OR Jagt & Naturpleje, også jagtartikler. Det gælder blandt andet denne foderautomat med en særlig indsats, som mindsker spild af foder. Også Duck Tube’n i vandhullet foran det smukke stuehus i Horne har han selv opfundet. Fotos: Erik Hansen  - Jeg tilbyder gerne et konsulentbesøg, hvor vi går arealerne igennem for forbedringer og nye ideer til at optimere jagten for både ejeren og eventuelle lejere af bedriftens jagt, siger Ole Rasmussen, her på en ejendom i Horne med Helnæsbugten i baggrunden, hvor der er etableret både remisser og vildtagre.

Med sit slogan, »Jeg yder – du skyder«, beskriver Ole Rasmussen fra Horne kort og præcist, hvad han som uddannet herregårdsjæger og vildtforvalter kan tilbyde både godser og landmænd, som udlejer jagtarealer, men også jægere og konsortier, som lejer jagter.

- For alle parter er det vigtigt at have den bedste oplevelse. For udlejerne gælder det om at kunne stille de bedste rammer til rådighed på arealerne og i form af vildt til jagten. Men i sagens natur også at jagtlejen er en indtægtskilde. Og for jægerne handler det om gode jagtoplevelser, påpeger Ole Rasmussen, der gennem de seneste otte år har drevet enkeltmandsvirksomheden OR Jagt & Naturpleje.

Allerede fra barnsben og ung blev interessen for jagt skabt på fødegården i Snave med en drøm om en dag – som det dermed er lykkes - at kunne leve af hobbyen. Efter uddannelsen som møbelsnedker blev han skytteelev på en jysk herregård i 1995. Som færdiguddannet herregårdsjæger var Ole Rasmussen skytte på Charlottenlund Gods på Nordlangeland i seks år, inden et år på slottet Berleburg i Tyskland og senere tre år på Ormstrup Gods ved Bjerringbro.

Som en privat skytte

Med denne baggrund og 25 års erfaring har Ole Rasmussen i dag kunder i hele landet, lige fra ejendomme på 15 og op til 1.000 hektar.

- Mit konsulentarbejde ligner meget en privat skyttes arbejde, nemlig med fuldt fokus på vildtfremme og vildtpleje. Det kan være planlægning og udsætning af fasaner, fodring, forbedring af biotoper, plantning af vildtagre, remisser og læhegn, anlæggelse af græs- og skovenge, søer og udtynding af skov. Alt er med udgangspunkt i jagt og med jagt for øje, pointerer han.

OR Jagt & Naturpleje tilbyder både rådgivning nærmest fra bunden af til vejledning ved nye eller særlige opgaver, for at kunden får mere ud af jagten.

- Det kan eksempelvis være et 4-6 timers besøg, hvor vi går arealerne igennem, og hvor jeg kan være øjenåbner for nye ideer og muligheder for jagten hos den pågældende måske landmand, som ikke selv går på jagt eller har tilkøbt en ejendom. Det kunne også være en kunde, som gerne vil have mig til at se på en jagtejendom, som er til salg, nævner Ole Rasmussen, der for selve rådgivningen kun tager 550 kroner i timen plus moms. Og efterfølgende er det gratis for kunder at få råd gennem telefonen.

Opfinder jagtartikler

En stor aktivitet, ikke mindst efter coronaen, har for Ole Rasmussen været at opfinde, udvikle, fremstille og sælge jagtartikler. Især har han haft stor efterspørgsel efter rederør i tækkerør, en såkaldt »Duck tube«, som placeres i søer og vandhuller på jernholdere over vandspejlet.

- Med coronaen har jægerne ikke kunne tage på jagter i udlandet, og derfor er der blevet mere tid på at fokusere på jagten herhjemme. Samtidig begrænses mulighederne for udsætning, og derfor er mine duck tuber, som giver ænderne ly for krager, mink, mårhunde og rotter, blevet en stor artikel.

Ole Rasmussen oplyser, at mens kun 20 procent af æggene ender med at blive til ællinger på reder på jorden, så er overlevelsesprocenten i tækkerøret ude i vandet på 80 procent. Desuden har han konstateret, at op til tre forskellige ænder har kunnet udruge æg i den samme duck tube på én sæson.

Hans oprindelse har en længde på 1,25 meter, og vil kunne holde 5-6 år, alt efter om den tages ind om vinteren. Den kan enten afhentes fire forskellige steder i Jylland eller købes via OR Jagt & Naturplejes hjemmeside.

Af andre jagtartikler forhandles gennemgangsfælder til rovdyr i naturen, fodringstønder med indsats, der reducerer foderspild, hegn, jagttårne, planter, frøblandinger mm. Alt sammen produkter, som Ole Rasmussen selv har udviklet og produceret, og derfor står inde for kvaliteten.

Endelig tilbyder han også hjælp til opgaver som opsætning af hegn, fældning, renholdelse af skovrejsning og såning af vildtagre med egen kompakttraktor eller sammen med samarbejdspartnere.

Bukkejagt

Med sin jagtinteresse tager Ole Rasmussen naturligvis selv afsted, når tiden tillader det. Derfor er han, som så mange andre klar til bukkejagt, når den skydes i gang 16. maj.

- Normalvis er målet for min jagtkammerat Troels og jeg en enkelt buk om året på hans 50 hektar lige ud til Helnæsbugten. Men bestanden er god i år, så vi går efter hver sin i år, håber herregårdsjægeren og vildtforvalteren fra Horne.

Generelt glæder han sig over en god vildtbestand, som dog er lidt svingende, alt efter hvor man er på Fyn.

Øget jagtinteresse

Ole Rasmussen bemærker også den øgede interesse, som der både er blevet for jagt, men blandt andet flere kvinder med jagttegn. Men samtidig også den fokus på naturen, som befolkningen har fået.

- Det har coronaen helt sikkert været medvirkende. Flere folk bevæger sig ud i naturen, og derfor lyder min opfordring, at man holder sig til stier og markveje, har hunden i snor og overholder de generelle regler for færdsel i naturen og skovene. Både af hensyn til lodsejerne og vildtet.

Men også den øgede opmærksomhed på naturens råvarer, som blandt andet »Nak og Æd« i tv har været medvirkende til, glæder Ole Rasmussen.

- Det betydet, at jægerne nu i større grad bruger det, man skyder. Det har præget jagtvanerne, som nogen er gået fra store fuglejagter til de såkaldte »Rough shooting«, hvor typisk 5-6 jagtkammerater med deres hunde eller måske kolleger lejer en formiddagsjagt på et godsareal, ofte med skytten med som anviser. Og hvor man efter paraden med måske 20-30 nedlagte stykker vildt og frokosten tager det nedlagte vildt med hjem i eget køkken.

På jagt på Berleburg

Som den eneste danske udbyder har OR Jagt & Naturpleje i Horne mulighed for at tilbyde jagtrejser til Berleburg Slot, som i dag ejes af Prins Gustav, søn af Prinsesse Benedikte og hendes afdøde gemal, Prins Richard.

Kontakten blev skabt, da Ole Rasmussen i et års tid omkring årtusindeskiftet var skytte på det kongelige slot i Midttyskland. Og hvor han i øvrigt i landsbyen fandt sin tyske hustru.

Disse eksklusive jagtrejser giver blandt andet mulighed for afskydning af kronhjort og muflon. For kronhjort er der dog udsolgt helt frem til 2025.

Læs også