Sortsblandinger: Topsorter samles i én blanding

Enhver kornsort har sine stærke og svage sider. Ved at anvende flere typer i én blanding, i de såkaldte sortsblandinger, oplever landmand Lars Grønlund fra Silkeborg en større dyrkningssikkerhed end ved at satse på én variant.

En af DLG’s mest populære hvedesortsblandinger er Wheat Mix 221 bestående af sorterne Heerup, Rembrandt og Kvium, der er udvalgt fordi de kompenserer for hinandens svagheder, så de løfter i flok og sikrer et godt og stabilt udbytte. I 2019 udgav Seges en rapport der viser, at der i perioden fra 2008 til 2019 var et gennemsnitligt merudbytte ved brug af hvedesortsblandinger på 2,1 hkg pr. hektar.

Landbrugets efterspørgsel efter sortsblandinger inden for vintersæd er steget markant de seneste år. Det kan der være mange årsager til, men nogle af de mest gængse er, ifølge hvedeforædler Finn Borum fra Sejet Planteforædling, at markerne står godt rustet i forhold til sygdomme – de er simpelthen mere robuste.

Det er landmand Lars Grønlund fra Silkeborg enig i. Han har igennem de seneste år valgt at så vinterhvedesortsblanding på sine marker, og som noget nyt nu også sortsblandingen for vinterbyg.

- Jeg har en del uens jord på mine marker, så derfor giver sortsblandingerne god mening for mig. Jeg får en større dyrkningssikkerhed, og jeg har været meget tilfreds med de udbytter, som de forskellige blandinger igennem årene har givet mig. Derfor lever jeg også helt fint med, at markerne varierer lidt i farve og højde, siger han.

Merudbytte og modstandsdygtig

I 2019 udgav Seges en rapport der viser, at der i perioden fra 2008 til 2019 var et gennemsnitligt merudbytte ved brug af hvedesortsblandinger på 2,1 hkg pr. hektar.

Ved at anvende flere sorter i en blanding, øger man den samlede genetiske variation i afgrøden. Et mix af sorter reagerer mere forskelligartet på stresspåvirkninger end sorter dyrket hver for sig. Derfor kan den større diversitet i sortsblandingerne give øget modstandsdygtighed over for de stresspåvirkninger, som markerne kan blive udsat for.

Finn Borum fremhæver, at der for eksempel er dokumentation for, at der er 10 procent mindre septoriaangreb i sortsblandinger, ligesom man regner med, at der vil være et mindre pesticidforbrug på markerne.

- Vi kigger løbende på, hvilke sorter vi kan sætte sammen, så det giver den bedst mulige blanding til landbruget.

- Det er vigtigt at sorterne går ind og kompenserer for hinandens svagheder, så de kan løfte i flok og sikre et godt og stabilt udbytte til landmanden. I år har vi sammensat en blanding af tre rigtigt stærke danske hvedesorter, og det forventer vi os meget af, lyder det fra hvedeforædleren.

I år består DLG’s hvedesortsblandingen af topsorterne Heerup, Rembrandt og Kvium, og igen i år tilbyder DLG også en sortsblanding af 2-radet vinterbygsorter. Her er der ligeledes høje forventninger til udbytteniveauet.

Læs også