Broksø Gods: Klar til høst

Klargøring af mejetærskeren er første skridt mod en vellykket høst. Men også lagre, tørringsfaciliteter og logistik skal være planlagt og klar, førend driftsleder på Broksø Gods, Finn Jakobsen er parat til de mange timers arbejde med at få årets høst i hus.

Det flyver med hurtige replikker og kække bemærkninger, når godsejer Cathrine Riegels Gudbergsen og driftsleder Finn Jakobsen mødes på kontoret på Broksø Gods nær Herlufmagle på Sydsjælland.

En stemning der smitter, og som vender smilet den rigtige vej på Effektivt Landbrugs udsendte, der en onsdag midt i maj, får lov at være en del af det gode humør og lægge beslag på Finn Jakobsen et par timer, til en snak om den snarlige høst, forventninger og forberedelse.

Og de er klar på godset.

Afgrøderne står godt, lagrene er ved at blive klargjorte, og mejetærskeren er rengjort og gennemgået til vintereftersynet, så den står klar til at køre i marken, så snart afgrøderne skal høstes.

- Det skal bare virke, når vi kører i marken, siger Finn Jakobsen.

- Mejetærskeren skal kun køre den ene måned om året, så her skal vi altså ikke have problemer.

Glem ikke lagrene

Finn Jakobsen sætter en stor ære i, at også lagrene er rengjorte ned i mindste detalje.

- Det er simpelthen så vigtigt, at vi kan få afgrøderne på lager, og at vi ved, at den gode kvalitet, vi forventer at høste, vedbliver at være der, selvom afgrøden skal ligge på lager i flere måneder.

- Det er avlers ansvar, at kvaliteten holder, så det er vigtigt at få afgrøden tørret ned med det samme, og at den ligger på luft. Vi skal kunne køle. Og der skal holdes øje med den løbende.

Vær ikke bange for strømregningen

På Broksø Gods høster de som eksempel altid brødhveden med en til to procent for meget vand.

- Vi høster altid lige en anelse før, det er rigtigt modent, da kvaliteten er vigtig, når vi taler brødhvede. Derfor er det også vigtigt, at vi har mulighed for at tørre med det samme, lyder det fra driftslederen, der påpeger, at man ikke skal være bange for en høj strømregning.

- Det er et sundhedstegn, siger han med et smil.

- Der skal blæses.

Planlægning og rengøring

Der leveres afgrøder hele året. Den sidste Quarna-hvede blev leveret for to uger siden, hvorfor lagrene endnu ikke alle steder er rengjorte og klar.

- Men vi får det gjort, inden vi går på sommerferie. Der er ingen tvivl om, at lagrene – og vi har mange af dem – skal stå snorlige, så snart høsten går i gang, understreger Finn Jakobsen og fortæller, at man på Broksø Gods har udnyttet de gamle staldbygninger til korntørring og lager, og at de derudover har et stort gennemløbstørreri samt en amerikanersilo med omrøring.

Inden høsten er det ligeledes planlagt, hvilke lagre der skal benyttes til hvad.

- Der må ikke opstå tvivl i høstperioden. Vi skal vide, hvor afgrøderne skal placeres, så vi ikke kommer i en situation, hvor vi skal til at flytte rundt. Den tid har vi ikke.

Tror på normal høst

Finn Jakobsen forventer en normal høst med udbytter forhåbentlig over gennemsnittet.

- Lige pt. står afgrøderne rigtigt fint. Vi er lidt bagud i forhold til kalenderen, men det kan meget vel udligne sig, så jeg regner da med, at vi er færdige med langt de fleste afgrøder den 20. august, så vi kan nå at få sået raps og efterafgrøder i tide.

- Og igen er det vigtigt, at vi har muligheden for at tørre kornet. Vi kan jo ikke blive ved med at vente. Kornet skal også ind, selvom det er et vådt år.

Høster 675 hektar

Broksø Gods råder over et areal på 1.005 hektar, hvoraf de 675 hektar høstes.

Som noget nyt i år er der ølandshvede på 25 hektar.

- Vi skal så ølandshveden på et areal, der i forvejen volder os lidt problemer, da der er meget vådt. Så kan vi komme derhen, hvor vi kan høste fire ud af fem år, så er vi lykkedes, vurderer driftslederen og påpeger, at det er en fordel, at ølandshveden først skal høstes hen i september.

- Dermed får vi trukket høsten, og arbejdstimerne bliver fordelt, siger han.

- Derudover er det tilfredsstillende at lave noget, der er spændende. Vi skal være med der, hvor der også er lidt risiko. Prøve lidt nyt og meget gerne være foregangsmænd for nye varer og ny udvikling, siger Finn Jakobsen.

Konceptavl på uens jord

Han suppleres af markedsdirektør hos Danish Agro, Christian Hjerpsted, der har gjort forsamlingen selskab.

- Netop ølandshvede er en interessant vare. Den er blevet mere og mere tydelig for den almindelige forbruger, og den er til at finde på hylderne ude i butikkerne. Markedet er endnu ikke stort, men der er interesse.

Det samme gælder den svenske Quarna-hvede, som Broksø Gods dyrker på 105 hektar.

- Her ser vi i nogen grad, at møllerne blander den almindelige brødhvede med Quarna-hveden for hermed at opnå den ønskede kvalitet brødhvede, fortæller Christian Hjerpsted og påpeger, at Broksø Gods’ uens jordtilliggende, med alt fra mosejord til sand, gør konceptavl yderst berettiget.

Planlægning af høst er i gang

Med fokus på den kommende høst fortæller markedsdirektøren, at også Danish Agro er klar til det store indryk af afgrøder, hvor blandt andet laboratorierne er gennemgået og arbejdsgangene vurderet, så de kan sikre hurtige analysesvar.

Derudover går meget af tiden med planlægning af transportdelen.

- Hvad forventer vi at købe? Hvor meget skal vi forvente, der kommer på lager?

- Vi bruger rigtigt meget tid på at få et overblik og gennemgår løbende, så vi kan være medvirkende til, at høsten forløber så problemfrit som overhovedet muligt.

- Vi forventer gode udbytter, og et marked der tyder på et fornuftigt prisleje, så det er positivt, siger han.

Tilbyder lagerplads

Som et nyere tilbud, tager Danish Agro konceptavl ind på de afdelinger, hvor de har godkendte lagre specifikt til konceptavl.

- Vi vil gerne kunne levere en vare af høj kvalitet til møllerne og tilbyde flere af vores landmænd muligheden for at være med i kvalitetsdyrkning. Det kan vi, når vi kan tilbyde lagerplads, understreger Christian Hjerpsted.

Ansatte på Broksø Gods:

Driftsleder Finn Jakobsen

Traktørfører/elev

Altmuligmand primært til bygninger og skov. Hjælper i landbruget i spidsbelastninger

Sæsonmedhjælp i landbruget

Skytte til godset jagt – indgår i landbruget, hvis nogen er syge

Godsejeren – uddannet landmand, så hun kører glimrende traktor

Læs også