Femdobbelt gazelle på vejene med landbrugsknowhow

Det handler om at være omstillingsparat. Det er man i hvert fald hos Obel Transport i Kalundborg, der er en succeshistorie med en ejer, der har baggrund i landbruget.

Peter Obel, indehaver af Obel Transport, foran firmaets nye domicil i Kalundborg.

- Hmm. Det er jo fordi at vi hænger i. Vi passer vores ting. Og vi holder fokus, tænker jeg.

Vognmand Peter Obel tænker sine ord omhyggeligt efter, mens han bid for bid svarer på, hvorfor det går ham og Obel Transport så godt.

For det går godt i transportvirksomheden, der har hovedkvarter i Kalundborg. Her kan man prale af at have hele fem gazelle-statuetter stående som det synlige bevis på, at Obel Transport set over fire år mindst har fordoblet sin omsætning samt i hvert af de fire år har oplevet øget vækst i enten omsætningen eller i bruttoresultatet.

Men der er andre forklaringer på den pæne succes, afslører vognmanden.

- Vi roder måske med mange ting, men hver enkelt ting gør vi ikke halvt, men fuldt og helt, og så koncentrerer vi os kun om den ting, siger Peter Obel, der også fremhæver engagerede medarbejdere, som han kan motivere i den rigtige retning.

Omstillingsparathed er kodeord

Og hvad er så den rigtige retning? Det er ikke et spørgsmål, der er et entydigt svar på. For Obel Transport går i flere retninger. Og her er omstillingsparathed et nøgleord, hvilket kom til udtryk sidste år under corona-pandemien. Pludselig begyndte firmaet at køre med sprit, og i dag er sprittransport en af de faste fragtopgaver.

På det overordnede plan er der flere forskellige retninger, som Obel Transport arbejder i. For landbrug udgør også en stor del af opgaveporteføljen.

- Vi har ni lastbiler, der udelukkende arbejder med at servicere landbrug og biogasanlæg, hvor vi blandt andet kører med biomasse og gylle mellem landbrug og biogasanlæg, fortæller Peter Obel.

Fagsprog med landmændene

For ham er landbrug heller ikke fremmed. Peter Obel har nemlig en fortid i erhvervet. Og det har i sagens natur en del at sige i forhold til den service, han kan tilbyde landbrugskunderne.

- Det er godt nok nogle år siden, jeg har været i landbruget, men jeg kender grundpricipperne. Så når jeg møder landmænd, snakker vi i bund og grund fagsprog, siger Peter Obel og uddyber:

- Det hjælper, at vi ved, hvad vi snakker om. Jeg ved godt, hvad kvælstof er, eller hvad landmanden mener, når han snakker om, at det er vigtigt, at han får gyllen ud på det tidspunkt, hvor planterne kan optage kvælstof. Og jeg ved, hvor stor betydning det har for landmanden, at vi er der, når han kalder på os.

Overkapacitet af materiel

Det er ikke som sådan et stort mål for Obel Transport at fortsætte den store vækst i kundeantal de kommende år, oplyser han.

Jeg tror sagtens, vi kan blive ved med at vækste, men jeg synes ikke, at vi har lyst til at vækste så voldsomt mere. Jeg har lyst til, at vi passer de kunder, vi har nu, men selvfølgelig siger vi ikke nej til nye kunder, lyder det fra Peter Obel.

Han fastslår, at det handler om at have overkapacitet af materiel i forhold til, hvad kunderne gerne vil have, så der kan leveres en ordentlig service i firmaet, der også har opgaver for bygge- og anlægsbranchen.

Læs også