Opnår drastisk fald i diarre-behandlinger

Siden februar har behandlingsbehovet i en opformeringsbesætning været halveret hos Poul Marquard Mathiasen ved Vojens. Det tiltaler ham at kunne sænke behovet for antibiotika.

Ud af sine 450–480 fødte grise om ugen, behandler Poul Marquard Mathiasen fra »Gabøl Nørregaard« ved Vojens i Sønderjylland nu omkring 30 stykker med antibiotika, mod diarre. Arkivfoto Pattegrisene får tilskuddet på en milliliter oralt to dage i træk, fra de er et halvt døgn gamle. Derefter tildeles det i en blanding med vand i et trug i fire dage. Arkivfoto

Svineproducent Poul Marquard Mathiasen fra »Gabøl Nørregaard« ved Vojens i Sønderjylland læste i januar artiklen »En reddet gris er ren fortjeneste«. Det fik ham til fra 1. februar at forsøge sig med produktet ZeroZinc Boost fra firmaet Nordan AgriCore i sin opformeringsbesætning, der årligt huser 23.000 grise.

Resultatet var ifølge landmanden, at han fra den ene dag til den anden halverede antallet af grise, der skulle behandles for diarre.

- Ud af vores 450–480 fødte grise om ugen, behandler vi nu omkring 30 stykker, med antibiotika, mod diarre. Antallet var omtrent det dobbelte, før vi begyndte at give ZeroZinc Boost. Som avlsbesætning har vi relativt mange førstegangsfødende gylte, De har ikke opbygget så mange antistoffer, de kan give videre til pattegrisene. Derfor kan der være lidt flere problemer med diarre hos os end hos almindelige produktionsbesætninger, siger Poul Marquard Mathiasen.

Rammer gode og onde bakterier

Pattegrisene får tilskuddet på en milliliter oralt to dage i træk, fra de er et halvt døgn gamle. Derefter tildeles det i en blanding med vand i et trug i fire dage.

- Det er intet problem at få dem til at drikke det. De nærmest ryger i vandtruget, når det bliver tilbudt, så nogle gode smagsstoffer må der være i produktet, siger Poul Marquard Mathiasen.

Han var ved at gå lidt i panik omkring påske, hvor den faste leverance af produktet var blevet forsinket på grund af corona.

- Derfor ringede jeg til Nordan AgriCore og fik lidt ekstra kørt ud, så jeg var sikker på, jeg havde nok til hen over påsken, siger landmanden.

Et par kroner pr. dyr

Han har ikke regnet nøjagtigt på prisen, men mener, det koster omkring 2 kroner pr. gris at give tilskuddet.

- Det er godt givet ud, synes jeg - for at få et lavere medicinforbrug, færre døde, og ikke mindst stærkere grise med god tilvækst og færre maveproblemer. Tanken om at diarre-problemerne kan løses uden brug af antibiotika, tiltaler mig. Det er jo gammel viden, at netop antibiotika rammer bredt både de »gode« og »onde« baktier i grisen. Det undgår jeg ved at bruge denne metode, siger Poul Marquard Mathiasen.

- Det er ikke en stor investering, og kræver ikke store tiltag for at starte. Blot nogle vandtrug og en vandkande, så er man i gang, siger svineproducenten.

Kvinder i stalden giver nye øjne

Poul Marquard Mathiasen har været landmand i 33 år og er ikke uvant med at prøve nye tiltag af.

- Når man har en produktion, der er baseret på salg af sopolte, kræver det, man er videbegærlig og har styr på sine rutiner. Intet bliver overladt til tilfældigheder hos os. Vi har indrettet bygningerne, så de er sektioneret. De bliver opvarmet og udtørret, og vi følger et stramt vaccinationsprogram. Så vi kan levere de bedst mulige dyr videre, siger landmanden.

Han har ni ansatte på bedriften.

- Vi har fået flere og flere kvindelige elever og ansatte, der kommer til erhvervet uden særlig stor erfaring med erhvervet. Det kan være en styrke, for på den måde får jeg nogle øjne på min bedrift, som ikke nødvendigvis er vant til at se en moderne svineproduktion, på samme måde som en landmandssøn vil gøre det, siger Poul Marquard Mathiasen.

Sundhed og dyrevelfærd er vigtig i stalden

Han ærgrer sig over, at den offentlige diskussion om dyrevelfærd i landbruget kan få folk til at have mistillid til den måde, grisene behandles på i danske stalde.

- Både jeg og mine ansatte har kun glæde af at komme i stalden hver dag. Man bruger ikke så mange timer i staldene, som vi gør, hvis man ikke kan lide at have med dyr at gøre. Vi kan se på en gris, om den har det godt, og hvis en gris dør, bliver man ked af det, siger Poul Marquard Mathiasen og fortsætter:

- Vi gør, hvad vi kan, for at grisene har det så godt som muligt samtidig med, at vi skal kunne producere, så vi tjener penge på det. Jeg syntes godt, vi kan være stolte af det, vi laver ud på de danske gårde.

Læs også