I landbrugsbyggeri er større som regel bedre

Der er fuldt drøn på i byggebranchen, og det kan mærkes, også hos firmaer, der arbejder med landbrugsbyggerier.

Det er ikke så længe siden, at der var rejsegilde på et af de nyeste projekter fra Læssøe & Simonsen – en stald med mælkekarussel på godt 2000 kvadratmeter udenfor Bårse i Sydsjælland Bygningerne bliver bare større og større, fordi bedrifterne er blevet større, fortæller Jesper Simonsen, Læssøe & Simonsen. Det har været en udfordring både at få de nødvendige byggetilladelser på plads, men også selve materialerne til nogle byggerier, siger Jesper Simonsen.

Jesper Simonsen går syd for Bårse og kigger ud over spær og fundament til en staldbygning, som hans firma, Ingeniørfirmaet Læssøe-Simonsen, har været, og fortsat er involveret i.

Det stedlige landbrug, en større kvægbedrift, er i gang med at få en tilføjelse til staldbygningerne, og det er ikke just et mineatureprojekt.

- Det, vi laver, er sådan set ikke en staldbygning. Det er planen, at der skal være mælkekarussel i den nye bygning på 2500 kvadratmeter store bygning her, siger Jesper Simonsen.

Rygende travlt

Udenfor Bårse ligger byggeriet af stalden godt nok stille lige nu, men det er ikke just normen for hverken Simonsen & Læssøe, eller i byggebranchen generelt.

- Indenfor de sidste måneder har vi rejst fem bygninger på ret mange kvadratmeter, så vi har meget, meget travlt, siger han og fortæller, at opgaverne, han og kollegerne påtager sig, er mangeartede.

- Vi laver rigtig meget landbrugsbyggeri. Måske ikke altid så meget staldbyggeri, men mere til kornopbevaring, hvor man kan tørre korn. Vi laver også selv plantørringsanlæg som vi sælger en del af, men det er fordelt på staldbyggeri, også en del til kornopbevaring, og så helt almindelige maskinhaller, som vi også laver en del af.

Den store produktivitet i byggebranchen stiller visse krav til alt det udenom selve byggerierne. For der er mange ting, der skal være på plads, ikke mindst omkring det administrative, lyder det fra Jesper Simonsen.

- Landmanden og VKST, der har været inde omkring rådgivningen, har arbejdet på det her projekt ret længe. Men normalt vil jeg tro, at med de byggesagsbehandlingstider, der er nu, og de udfordringer, der også er med certificeringer, som man skal have for at kunne søge om et sådant byggeri, så kan man godt regne med at der går et år, før man er færdig.

Har mærket coronaen

Og det er udtryk for en ny udvikling, som man i landbruget nok ikke hilser alt for velkomment. For tidligere har det været ret ligetil at få tilladelser til landbrugsbyggerier. Sådan er det ikke mere.

- Efter at ordningen om brandcertificerede rådgivere er trådt i kraft, så er processen blevet lidt mere langsommelig, og så er der også myndigheder, der er presset. Der er jo meget byggeri i gang, mens folk har været sendt hjem på grund af corona hos kommunerne, siger Jesper Simonsen.

Han og kollegerne har også på andre måder mærket lidt til coronapandemien i forhold til de opgaver, de løser, fortæller han.

- Der er stadig lidt problemer med leverancer af materialer. Og generelt har der været stor aktivitet i byggebranchen, og endelig er bygningsreglementet blevet ændret, og det har gjort, at det har taget længere tid at køre projekter, fordi folk har været sendt hjem.

Til byggeriet udenfor Bårse har man dog været hurtigt ude af starthullerne og har sikret sig de nødvendige materialer.

Større er bedre

Jesper Simonsen er anden generation af ejerskabet af ingeniørfirmaet efter sin far, der startede virksomheden op for 30 år siden. Det er 15 år siden Jesper Simonsen satte sig for bordenden i selskabet i partnerskab med Anne Læssøe, og der er en klar tendens i omfanget af opgaver, han har noteret sig i de år. Nu er større bedre.

- Vi arbejder mest med jordbrugere, og det, de efterspørger, er i virkeligheden, at ting bliver større og større. Landbrug bliver større og større, og derfor er de anlæg, vi leverer også større og større, og de skal kunne mere end tidligere. Fx opbevaring af korn. Det er ikke helt som en DLG-silo, men det begynder stille og roligt at nærme sig, fordi landbrugene er blevet så store, som de er.

Man hører ofte at mindre er bedre. Men det kan man ikke sige her?

- Det er i hvert fald ikke et billede, vi genkender. Det bliver større og større. Men vi laver også en mindre maskinhal en gang imellem, men der bliver længere og længer mellem dem, og til gengæld større og større.

Selskabet, der primært løser opgaver på Sjælland og Sydhavsøerne, men også i ny og næ har opgaver i Jylland, arbejder også på andre opgaver udenfor landbruget. Men landbrugsbygninger er fortsat en vigtig del af forretningen.

- Omsætningsmæssigt tror jeg at vi ligger med en tredjedel måske. Og vi arbejder mest på Sjælland men også på Sydhavsøerne. Og så har vi også enkelte byggerier i Jylland, men det er for faste kunder, så det er ikke noget, vi på den måde opsøger, andet end hvis det er nogen, vi er vant til at bygge for, siger Jesper Simonsen.

Det er ikke så længe siden, at der var rejsegilde på et af de nyeste projekter fra Læssøe & Simonsen – en stald med mælkekarussel på godt 2000 kvadratmeter udenfor Bårse i Sydsjælland.

Bygningerne bliver bare større og større, fordi bedrifterne er blevet større, fortæller Jesper Simonsen, Læssøe & Simonsen.

Læs også