Conservation agriculture på fremmarch

Flere og flere landmænd i Danmark og resten af verdenen parkerer ploven og holder jorden plantedækket det meste af året. Seges har samlet den nyeste viden om conservation agriculture (CA) og planlagt en række markforsøg.

Flere og flere landmænd tager CA-dyrkningsprincippet til sig, og sår afgrøderne direkte. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

I 2018 blev der dyrket efter CA-principperne på knapt 39.000 hektar i Danmark. Det vil sige uden brug af ploven og med plantedække det meste af året.

Det svarer til 1,6 procent af det samlede landbrugsareal, og lyder måske ikke af meget. Men det er kun begyndelsen, mener landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard, Seges.

- Jeg vil skyde på, at arealet er fordoblet siden 2018. Jeg taler med mange, som starter op og oplever også, at mange landmænd udvider arealerne med CA, siger hun.

Forklaringen er, mener hun, at landmændene de senere år blevet meget opmærksomme på jordens egenskaber i forhold til klimaet. De oplever våde efterår, hvor det er svært at etablere afgrøder, og de oplever flere tørkeperioder. Med CA stabiliseres jorden, så den både bliver mere farbar og bedre kan holde på vandet.

På verdensplan er CA-arealet eksponentielt stigende og udgør i 2020 knapt 20 procent af verdens dyrkningsareal.

Ny vejledning om conservation agriculture

Seges har netop udgivet en ny vejledning på 32 sider, som giver en kort indføring i dyrkningssystemet og samler op på de fordele, udfordringer og overvejelser, landmænd skal tage stilling til, når de overvejer at ændre dyrkningspraksis.

Da der ikke foreligger mange forsøgs- eller forskningsresultater omkring CA-dyrkning fra Danmark, tager vejledningen udgangspunkt i erfaringer fra praksis og tilpassede anbefalinger i forhold til traditionel dyrkning.

I princippet kan alle gå i gang med CA, men landskonsulenten peger på nogle afgørende faktorer.

Lyst til nyt

- Det vigtigste er, at du har lyst til at prøve noget nyt. At det er noget, du virkelig vil, og du er klar til at skulle takle nye udfordringer. Når du pløjer, nulstiller du ukrudtet, og markerne ser alt andet lige pæne og rene ud. Når du dyrker efter CA-principperne, skal du være indstillet på, at markerne har et mere rodet udtryk.

- Du skal også have en såmaskine til direkte såning. Måske kan du i første omgang nøjes med at låne en, så du kan blive klogere på, om det er noget for dig.

Netop nu er Roundup en stor joker for CA-dyrkere, for en årlig sprøjtning med midlet lige før eller lige efter såning er den foretrukne ukrudtsstrategi.

- Det er en kæmpe udfordring for dyrkningssystemet, hvis vi får et forbud mod Roundup. Nogle landmænd vil måske hente ploven frem igen, mens andre vil tage udfordringen op og bruge dyrere ukrudtsmidler. Vi får brug for at udvikle nye bekæmpelsesmetoder, såsom lugerobotter. Så vil dyrkningssystemet også være lettere at tilgå for økologer. Og vi skal have mere fokus på tætte afgrøder, så ukrudtet får svært ved at klare sig, påpeger landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard.

Flere forsøg med conservation agriculture

I de senere år har der i Danmark været et enkelt langvarigt forsøg med CA. Den kommende tid intensiveres forsøgsaktiviteterne betydeligt.

Seges skal i samarbejde med Syngenta etablere nye forsøgsmarker på tre lokaliteter i Danmark. Her skal der i høj grad nørdes på dyrkningssystemets effekt på jordsundheden. Desuden kommer der forsøg med etablering ved direkte såning og forsøg med strategier til gødskning, planteværn og kalkning.

Find vejledningen om conservation agriculture på Landbrugsinfo.dk.

Conservation agriculture

● Conservation agriculture (CA) er et dyrkningssystem, hvor landmanden laver minimal jordbearbejdning, holder jorden dækket og praktiserer et varieret sædskifte.

● I dag udgør det danske areal med CA under 2 pct. af landbrugsarealet, men det er hastigt stigende.

Kilde: Landbrugsinfo

Læs også