Tilpasser sig kundernes ønsker

Ensileringskunderne interesserer sig i stigende grad for grovfoderkvaliteten, og det kræver udstyr, der kan honorere og dokumentere stigende krav til præcision. Hos Vestergaard & Vraa Maskinstation er dokumentation med digitale udbyttekort blevet hverdag.

Valget af den 585 hk store John Deere 8500 er gjort ud fra en forhandling om prisen og den størrelse og de specifikationer, der passer bedst til de opgaver, der skal løses. Hos maskinstationen Vestergaard & Vraa nær Kliplev i Sønderjylland erstatter denne nye John Deere 8500i nu en tidligere finsnitter af samme fabrikat og model. Fotos: Vestergaard & Vraa Maskinstation Morten Juhl, Vestergaard og Vraa Maskinstation, anvender konsekvent Harvest Lab 3000 udstyret til bestemmelse af måle tørstofmængde, råprotein og stivelse. – Vi tilbyder altid kunderne et digitalt udbyttekort som dokumentation for udført arbejde. Brændstofforbruget ved snitning er stærkt afhængigt af skarpe knive.

For Morten Juhl på maskinstationen Vestergaard & Vrå nær Kliplev i Sønderjylland er det kundernes krav og ønsker, der er i højsædet, når der snittes græs eller majs.

- Vi har siden 2019 haft en John Deere 8500i-finsnitter som vores primære maskine til ensileringsopgaverne her fra maskinstationen. Og det er den maskine, vi fra denne sæson erstatter med en ny med lidt flere features end forgængeren, forklarer Morten Juhl.

Den nye maskine har Duraline Ultimate-hårdmetal sliddele, ADS Twinline-doseringssystem til ensileringsmiddel, Premium KP Cracker med savtakkede 240 millimeter valser, hvor hastighedsforskellen på 32 procent kan reduceres til 40 procent for ekstra bearbejdning af materialet.

Harvest Lab

En særlig John Deere-facilitet er Harvest Lab 3000, der kan måle tørstofmængde, råprotein, stivelse, NDF og ADF i majsen samt i græs yderligere sukkerindhold og råaske.

- Vi bruger udstyret ret konsekvent og tilbyder kunderne udbyttekort som dokumentation for det arbejde, vi har udført, fortæller Morten Juhl.

- Det er ikke alle, der bruger det. Eller rettere sagt, mon ikke de fleste benytter sig af at få taget en laboratorie-analyse af foderet under alle omstændigheder. Reelt er Harvest Lab et værktøj, der kan gøre os klogere på markens potentialer, og det er det, jeg tror, kunderne bruger det til, siger han og forudser, at vi i fremtiden med interessen for præcisionslandbrug nok vil få mere af den slags.

Både biomajs og grovfoder

Morten Juhl og hans seks mand store maskinstation er ikke fanatisk i forhold til et bestemt mærke, når det gælder finsnittere eller maskiner i øvrigt.

- Jeg læner mig op ad den tekniske løsning, der passer mig og kigger så omkring til forskellige forhandlere og mærker for at opnå den bedste løsning for maskinstationen og vores kunder.

Dermed er valget af den 585 hk store John Deere 8500 gjort ud fra en forhandling om prisen og den størrelse og de specifikationer, der passer bedst til de opgaver, der skal løses.

- Der er fortsat ganske meget biomajs her i området, så det snitter vi en del af, ligesom vi naturligvis snitter majs og græs for kvægbrugene på egnen, fortæller han.

- Er der lidt længere transport til siloen, er det oftest nødvendigt med tre frakørselsvogne, ellers to. En del kunder hjælper selv til med egen frakørselsvogn.

Sliber hyppigt knive

Brændstofforbruget ved snitning er stærkt afhængigt af skarpe knive.

- I græsset har vi gjort det til en praksis, at vi sliber knivene med maskinens automatiske slibesystem, mens vi kører på landevejen og flytter os fra mark til mark. Det betyder meget for brændstofforbruget, at knivene er skarpe, især i græs.

- Det er både bedre og nemmere at holde knivene skarpe end at gøre dem skarpe, fastslår Morten Juhl.

Groft eller fint

Generelt er det Morten Juhls erfaring, at kunderne går mere og mere op i grovfoderkvaliteten og dermed snittekvaliteten.

- For nogle år siden kunne det ikke blive fint nok snittet. Og i biomajsen har der altid været høje krav til findeling og kerneknusning. Men der er altså også de kunder, der ønsker mere struktur i foderet, og derfor vil have det mere groft snittet.

- Det er meget individuelt og vigtigt, at vi kan levere det, der passer den enkelte kundes fodringsstrategi bedst, siger Morten Juhl efter en halv snes års erfaring med grovfoderfremstilling.

Læs også