Højere råvare- og fragtpriser koster hos inventarfirma

Hos Ikadan System A/S kæmper man for at få de råvarer frem, som man skal bruge. Samtidig er man forsigtig med at producere for meget til lager, mens råvarepriserne er høje.

- Lige nu består den store udfordring for os i at få de råvarer frem, som vi har brug for. I øvrigt tør vi ikke producere for meget til lager med de aktuelt høje råvarepriser, siger direktør hos Ikadan System A/S, Bjarne Kongsgaard. Foto: Ikadan De voldsomme stigninger i råvarepriserne og fragtraterne får uundgåeligt Ikadan System’s priser overfor kunderne til at stige. Der tillægges et rent råvaretillæg - uden forøget fortjeneste. Ikadan System A/S i Ikast, der producerer og sælger inventar, gulvløsninger og foderudstyr med videre til svineproducenter, er hård ramt af stigende råvarepriser og fragtrater. Et af produkterne fra Ikadan System A/S er gulvløsninger til grise. Her er det et gulv med varmeplade til farestier. Ikadan System A/S producerer og sælger blandt andet foderautomater til grise.

Ikadan System A/S i Ikast, der producerer og sælger inventar, gulvløsninger og foderudstyr med videre til svineproducenter, er hård ramt af stigende råvarepriser og fragtrater.

- Siden årsskiftet har vi oplevet voldsomme prisstigninger på råvarer og fragtrater, fortæller virksomhedens direktør, Bjarne Kongsgaard.

- På råvaresiden drejer det sig for vores vedkommende om stål og plast. Priserne på plast-råvarer er stort set fordoblet siden oktober sidste år. Vi kan intet gøre ved det, så vi må bare acceptere, at sådan er det altså lige nu, konstaterer direktøren.

- Jeg havde forventet, at priserne på råvarer ville begynde at falde her efter sommerferien. Sådan er det imidlertid ikke gået. I stedet har der også været prisstigninger på august-leverancerne af råvarer, siger han.

Mere afdæmpet stigningstakt nu

- Siden juni har stigningstakten dog været mere afdæmpet end i de første måneder af året, tilføjer han.

- Ikke desto mindre giver det udfordringer. Alligevel kan man ikke rigtigt forestille sig, at så kraftige stigninger i priserne på råvarer bare kan blive ved. Det handler jo i sidste ende om udbud og efterspørgsel, påpeger Bjarne Kongsgaard.

- Udover de voldsomme stigninger i råvarepriserne er vi også ramt af stigende fragtrater, som er ikke mindre end fire-doblet. Det rammer især vores afdeling i USA, hvor en del af vores produktion foregår. Derovre er råvareprisen desuden steget endnu mere end herhjemme, fortæller han.

- Jeg har da også lagt mærke til, at transportvirksomheder som Mærsk og DSV præsenterer rekordregnskaber, bemærker Bjarne Kongsgaard og fortsætter:

En udfordring at få råvarer frem

- Lige nu består den store udfordring for os i at få de råvarer frem, som vi har brug for, til at holde vores produktion herhjemme i gang. Det er heldigvis lykkedes indtil nu.

Bjarne Kongsgaard peger videre på, at de voldsomt fordyrede råvarer giver udfordringer i virksomhedens produktion.

- Vi tør ikke producere for meget til lager med de aktuelt høje råvarepriser. De vil jo erfaringsmæssigt nok falde på et tidspunkt, når situationen er normaliseret igen. Men al erfaring viser jo også, at prisfald er længere om at slå igennem end prisstigninger, konstaterer direktøren.

Højere priser, samme fortjeneste

De voldsomme stigninger i råvarepriserne og fragtraterne får uundgåeligt Ikadan System’s priser overfor kunderne til at stige.

- Når vi beregner tilbud til vore kunder, lægger vi et rent råvarepristillæg til. Det skal forstås sådan, at vi kun får dækket udgiften til de dyrere råvarer, altså uden en forøget fortjeneste, forklarer Bjarne Kongsgaard.

- På den måde prøver vi at behandle vore kunder på samme måde, som vi gerne selv vil behandles, siger direktøren.

Han fortæller, at den ekstraordinære situation har medført et mindre salg end budgetteret hos Ikadan System.

Fald i afsætningen

- Vi har kunnet konstatere et mindre fald i vores afsætning. Jeg ved imidlertid ikke, om det har noget at gøre med prisstigningerne på vore produkter. Vore konkurrenter får jo også prisstigningerne, siger Bjarne Kongsgaard.

- Der er ingen tvivl om, at andre faktorer, herunder selvfølgelig afregningspriserne på grisekød, også påvirker vort salg, påpeger han.

- Desuden er vores afsætning påvirket af såvel corona-pandemien som udfordringerne med afrikansk svinepest i nogle lande. Derfor er det et svært marked at navigere i lige nu, slutter Bjarne Kongsgaard.

Læs også