Fuldautomatisk gylleudslusning sparer tid og penge

I en grisestald med Agrifarms fuldautomatiske gylleudslusningssystem kan der ifølge producenten spares 320 arbejdstimer svarende til 56.000 kroner om året.

De elektriske aktivatorer, der åbner og lukker spadeventilerne i gyllerørene fra hver staldsektion, sidder godt beskyttet inde til de grå plasthætter uden for stalden. Foto: Agrifarm

Agrifarm A/S er nu begyndt at markedsføre AgriManure systemet til fuldautomatisk udslusning af gylle fra grisestalde.

Med dette system er gyllepropperne i bunden af gyllekummerne under hver staldsektion fjernet. I stedet er der monteret en spadeventil i gyllerøret fra hver sektion uden for stalden.

Spadeventilen åbnes og lukkes med en elektrisk aktivator, der består af en elmotor med en spindel. Aktivatoren er BUS-styret, så der sendes en fejlmeddelelse, hvis spadeventilen ikke åbner eller lukker korrekt.

Niveausensor i fortanken

Når fortanken er tom, giver en niveausensor her besked til systemet, som så sætter gylleudslusningen i gang. Systemet kan indstilles til at tømme gyllen ud fra en eller flere staldsektioner ad gangen, alt efter disses størrelse eller turnussen i stalden.

Alle gylleudslusninger registreres automatisk i AgriManure-systemet, der kan styres og overvåges online. Dermed har man dokumentation overfor myndighederne.

- Vort fuldautomatiske gylleudslusningssystem kan bygges ind i helt almindelige gyllesystemer, fortæller produktchef Poul Erik Christensen, Agrifarm.

- Med det her system slipper personalet for at skulle løfte de tunge gyllepropper, der tit vejer over 50 kg. Og undertryk i gyllesystemet gør ofte propperne ekstra svære at håndtere, påpeger Poul Erik Christensen.

Tid at spare

Han føjer til, at fuldautomatisk gylleudslusning naturligvis også sparer tid.

Agrifarm har lavet en beregning for en grisestald med cirka 5.000 stipladser, hvor der typisk vil være omkring 80 udslusningssteder.

Regnes der med 48 udslusninger om året og et tidsforbrug på fem minutter pr. udslusningssted, spares der 320 timer om året. Sættes timelønnen til 175 kroner, giver det en årlig besparelse på 56.000 kroner.

- Leveres gyllen til et biogasanlæg, er der også fordele at hente. Man kan aftale med biogasanlægget, hvornår gyllen skal afhentes. Biogasanlægget kan så få frisk gylle, som indeholder mere metan, så gasudbyttet øges, forklarer Poul Erik Christensen.

Udslusning en gang om ugen anbefales

Bruges gyllen til biogasproduktion, anbefales det derfor at udsluse gyllen en gang om ugen. AgriManure-udslusningssystemet kan indstilles til at udsluse gylle den eller de ugedage, hvor der sker afhentning.

Hyppige udslusninger af gyllen har også den vigtige fordel, at lugt fra stalden mindskes. Desuden reduceres forekomsten af metan med over 70 procent, når gyllen leveres direkte til bioforgasning.

AgriManure-udslusningssystemet har allerede været i brug i flere år, idet systemet er indbygget i de staldanlæg, Agrifarm har bygget siden 2015.

Læs også